Kto sme

Naše motto:
         „Dostupné vzdelávanie pre všetkých, ktorí sa chcú rozvíjať.
          Pomôžeme vám rásť.“

Akadémia Alexandra je firma zaoberajúca sa vzdelávaním pedagógov a detí v rámci celého Slovenska. Sprostredkovávame vzdelávanie v maximálnej miere prostredníctvom internetu, ale nebránime sa ani jeho prezenčným formám.

Naše hlavné aktivity sú:

 • vytváranie e-učebníc informatiky,
 • vzdelávanie pedagógov formou webinárov a e-learningu,
 • vzdelávanie pedagógov prezenčnou formou — workshopmi priamo na školách.

Snažíme sa, aby naše eUčebnice informatiky:

 • boli kvalitné (zodpovedali ŠVP), bezpečné (v súlade s GDPR) a vzdelávali žiakov nielen v oblasti informatiky (obsah s prienikom aj na iné predmety, úlohy z praktického života, rozvoj kritického myslenia a osobnosti žiaka);
 • dali možnosť každému žiakovi rozvíjať svoje schopnosti, bez ohľadu na to, či s informatikou začína alebo sa jej už dlhšie venuje;
 • pomohli učiteľovi učiť tento predmet kvalitne, bez zdĺhavej prípravy, a to aj v prípade, že informatiku neštudoval;
 • boli pre žiakov aj učiteľov zábavné, pretože pohoda na hodine prispieva ku kvalite vzdelávania, rozvíja vzťah žiaka k učiteľovi aj informatike.

Sme jednými z vás a preto eUčebnice:

 • overujeme priamo s našimi žiakmi a vylepšujeme tak, aby sa vám i nám dobre učilo;
 • aktualizujeme v súlade so zmenami  ŠVP, vývojom softvéru, digitálnych technológií, zmien v obsahu i ponuke webových stránok a rôznych portálov;
 • tvoríme prípravy a množstvo pomôcok, aby ste to nemuseli robiť vy;
 • učíme vás prostredníctvom webinárov, ako učebnice používať.

Máme radi informatiku. Radi ju učíme.
Veríme, že to z našich učebníc cítiť.
Našim cieľom je, aby ste ju aj vy radi učili, a aby sa s našimi eUčebnicami radi učili aj žiaci.

Vaša AA