Kto sme

Naše motto:
         „Dostupné vzdelávanie pre všetkých, ktorí sa chcú rozvíjať.
          Pomôžeme vám rásť.“

Akadémia Alexandra je firma zaoberajúca sa vzdelávaním pedagógov, širokej verejnosti a detí v rámci celého Slovenska. Naším cieľom je sprostredkovávať vzdelávanie v maximálnej miere prostredníctvom internetu, ale nebránime sa ani jeho prezenčným formám.

Naše hlavné aktivity sú:

  • vzdelávanie pedagógov a širokej verejnosti formou e-learningu,
  • vzdelávanie prezenčnou formou,
  • vytváranie databázy e-learningových materiálov učiteľov,
  • vzdelávanie žiakov prostredníctvom e-learningu,
  • vytváranie e-učebníc.

Keďže pri zrode firmy stáli učitelia, je našou hlavnou filozofiou nie profitovanie na ich práci, ale naopak vzájomná pomoc. To chceme dosiahnuť niekoľkými spôsobmi:

  1. Pedagógom, ktorí radi tvoria, chceme umožniť zverejnenie ich práce, ktorú chceme úmerne záujmu o ňu aj finančne ohodnotiť.
  2. Pedagógom, ktorí chcú s deťmi vyskúšať niečo nové, dáme možnosť za poplatok využívať materiály a e-learningové kurzy od svojich kolegov a využívať naše e-learningové prostredie.
  3. Tým pedagógom, ktorí by si radi rozšírili svoje vedomosti, ponúkame naše kurzy, ktoré budú realizované v rámci možností najmä alebo výlučne e-learningovou formou. Snažíme sa tak maximálne znížiť ich cenu a zároveň umožniť ich účastníkom zvoliť si vlastný čas a tempo vzdelávania.

Tešíme sa na spoluprácu. 🙂

Vaša AA