Informatika s Alexom 5 - 6 je digitálna učebnica informatiky určená pre 5. - 6. ročník ZŠ, resp. 1. ročník 8-ročných gymnázií.

Je vypracovaná v súlade s novým ŠVP, ktorý vstúpil do platnosti od 1.9.2015.

"Informatika s Alexom 7 - 8" je digitálna učebnica informatiky určená pre 7. - 8. ročník ZŠ, resp. 2. - 3. ročník 8-ročných gymnázií.

Je vypracovaná v súlade s novým ŠVP, ktorý vstúpil do platnosti od 1.9.2015.