Kurz tvorby interaktívnych cvičení v programe Hot Potatoes. Obsahuje aj pomôcky pre učiteľov v podobe súborov nastavení jednotlivých typov cvičení. Vyhnú sa tak neobľúbenej konfigurácii.

Kurz vychádza zo znalostí základnej tvorby interaktívnych cvičení a obohacuje ich o využitie obrázkov v rôznych častiach cvičení, čítacích okienok, tabuliek, multimediálnych prvkov (hudby, videa), spájanie cvičení a ich sprístupňovanie.

Tvorba interaktívnych cvičení v programoch Matching Game Maker, Memory Game MakerSentence Game Maker a multimediálneho vzdelávacieho materiálu v programe Comprehension Task Maker.

Tvorba kvízov pre potreby rôznych typov vzdelávania, voľnočasových aktivít, teambuildingových či súkromných akcií.