Zásady korektní tvorby prezentací v MS PowerPoint. Vytváření prezentace s využitím všech nástrojů vhodných pro prezentace využívané v procesu vzdělávání.