Zásady korektní tvorby tabulek v MS Excel. Efektivní vytváření tabulek.
Zpracování údajů z rozsáhlejší databáze v programu Excel.