Naša ponuka

Bližšie informácie získate kliknutím na +.

Akadémia Alexandra vám ponúka:

eUčebnice informatiky - učebnice ľahšie ako pierko

– prvé elektronické učebnice informatiky na Slovensku, písané s radosťou a láskou k deťom i učiteľom ;o)

Online učebnice Informatika s Alexandrou pre 2. – 4. ročník ZŠ,  pripravené v novom interaktívnom prostredí – AA škola  – www.aaskola.sk

Online učebnice Informatika s Alexom pre 5. – 8. ročník ZŠ a prímu – terciu 8-ročných gymnázií, realizované v prostredí Moodle – www.akademiaalexandra.sk/moodle

Online učebnica Programujeme v Pythone pre SŠ a vyššie ročníky 8-ročných gymnázií, realizovaná v prostredí Moodle

eKnihy programovania v Pythone

Programujeme v Pythone 1.

Príručka pre učiteľa k učebnici Programujeme v Pythone 1.

Testy k učebnici Programujeme v Pythone

Creating with Python

V eObchode ponúkame aj zvýhodnené balíčky týchto eKníh. V našej ponuke nájdete aj bezplatný eBook pre učiteľov 1. stupňa a matematiky. Objednať si ho môžete tu.

Vzdelávanie pedagógov formou online webinárov, rozsiahlejšie v kombinácii s e-learningom

Práca s eUčebnicami  pre 1. stupeň ZŠ v prostredí www.aaskola.sk

Práca s eUčebnicami v prostredí Moodle na www.akademiealexandra.sk/moodle

Bezplatné online webináre rozsahu 1,5 hodiny, kde máte možnosť počúvať lektora, vidieť prácu na jeho obrazovke, pracovať zároveň s ním, klásť mu otázky.

Programovanie v jazyku Scratch pre začiatočníkov a metodika výuky programovania

Programovanie v jazyku Scratch pre pokročilých a metodika výuky programovania

Programovanie v jazyku Baltík pre začiatočníkov a metodika výuky programovania

Programovanie v jazyku Baltík pre mierne pokročilých a metodika výuky programovania

Programovanie v jazyku Baltík pre pokročilých a metodika výuky programovania

Platené kurzy, cena po vypísaní termínu podľa ponuky v eObchode.

Vzdelávanie pedagógov formou e-learningu

Všetky vzdelávania sú realizované v prostredí Moodle.

Interaktívne cvičenia 1: Hot Potatoes pre začiatočníkov

Interaktívne cvičenia 2: Hot Potatoes pre pokročilých

Interaktívne cvičenia 3: Interaktívne cvičenia vo voľne dostupných programoch

Vytváranie edukačných a zábavných kvízov

Vzdelávanie pedagógov prezenčnou formou

Ponúkame možnosť poskladať si obsah vzdelávania z našej ponuky. V nej uvedené hodiny sú v trvaní 45 minút, pričom optimálne počty účastníkov sú do 15 pri práci s počítačom a do 25 pri ostatných typoch vzdelávaní. Vzdelávania sa realizujú vo vašom prostredí (a na vašej technike), čím odpadá potreba cestovania účastníkov vzdelávaní a s tým spojené finančné náklady. Ceny vzdelávaní sa odvíjajú od rozsahu ich trvania a vzdialenosti pre lektora.

Záujem o prezenčné vzdelávanie nám napíšte na email: aa@akademiaalexandra.sk. Detaily prezenčného vzdelávania následne dojednáme. Faktúra vám bude zaslaná až po vzájomnej akceptácii ceny.

Podrobné informácie o každom produkte nájdete v eObchode. Všetky objednávky (mimo prezenčných vzdelávaní) realizujte tiež prostredníctvom eObchodu.

Pozrite si aj celú našu ponuku ako  Prezi prezentáciu.