Objednávka e-Učebníc

V prípade záujmu o naše služby vyplňte, prosím tento formulár.

Vyplnením formulára sa vaša objednávka nestáva záväznou!
Následne vám bude na zadaný e-mail zaslaná faktúra. Po jej zaplatení získate prístup k danej online učebnici na celý školský rok.

Objednávka e-Učebníc na súkromné účely

Objednávka e-Učebníc na súkromné účely je určená pre rodičov a deti, ktoré v škole túto učebnicu nemajú a chcú sa v informatike tvorivo vzdelávať. Takto získané kontá sa nesmú používať na vzdelávanie v rámci škôl.

Pozor! Objednávka na súkromné účely nie je určená na vzdelávanie na školách. Porušenie tejto dohody bude mať za následok okamžité zablokovanie konta a vymáhanie náhrady škody vo výške počet detí školy x 2,50 EUR zo strany AA, s.r.o.

Cena: 10 EUR/1 prístup k 1 učebnici/rok

Objednávka e-Učebníc pre školy