hromadná – eUčebnice pre ZŠ

V prípade záujmu o naše služby vyplňte, prosím tento formulár.
Vyplnením formulára sa vaša objednávka nestáva záväznou!
Následne vám bude na zadaný e-mail zaslaná faktúra. Po jej zaplatení získate prístup k danej online učebnici na celý školský rok.

Objednávka e-Učebníc pre základné školy

V rámci objednávky pre školy získavajú učitelia, ktorí učia dané deti, prístup k učebniciam v škole i doma na príslušný školský rok zdarma. Deti získavajú prístup na daný školský rok pre používanie v škole i doma bez obmedzenia.

Objednávka e-Učebníc pre súkromné účely