Objednávka – virtuálne krúžky

V prípade záujmu o niektorý/niektoré z našich krúžkoch vyplňte, prosím tento formulár.
Vyplnením formulára sa vaša objednávka nestáva záväznou!
Následne vám bude na zadaný e-mail zaslaná faktúra. Po jej zaplatení získate prístup k danému krúžku na pol roka, resp. na rok – podľa druhu platby, pre ktorý ste sa rozhodli. Pri polročnej platbe vám bude mesiac dopredu zaslaná faktúra na druhý polrok. V prípade jej nezaplatenia stratí vaše dieťa automaticky prístup k druhej polovici krúžku.

Objednávam si prístup k týmto virtuálny krúžkom/kurzom: