… prezenčnou formou

Ponúkame možnosť poskladať si obsah vzdelávania z našej ponuky. V nej uvedené hodiny sú v trvaní 45 minút, pričom optimálne počty účastníkov sú do 15 pri práci s počítačom a do 25 pri ostatných typoch vzdelávaní. Vzdelávania sa realizujú vo vašom prostredí (a na vašej technike), čím odpadá potreba cestovania účastníkov vzdelávaní a s tým spojené finančné náklady. Ceny vzdelávaní sa odvíjajú od rozsahu ich trvania a vzdialenosti pre lektora.

Záujem o prezenčné vzdelávanie nám napíšte na email: aa@akademiaalexandra.sk. Detaily prezenčného vzdelávania následne dojednáme. Faktúra vám bude zaslaná až po vzájomnej akceptácii ceny.