Prihláška na jarnú šnúru workshopov

Pomocou formulára sa môžete prihlásiť na obe časti workshopu alebo iba na jednu. V prípade, že sa prihlásite na platenú časť, bude vám následne zaslaná faktúra.

Miesta a termíny konania spolu s pozvánkami s podrobnými informáciami vo formáte pdf v abecednom poradí podľa miest (zoznam je priebežne dopĺňaný):

Banská Bystrica 4. 5. 2017 o 13:30
ZŠ SSV, Skuteckého 8  Pozvánka
Bratislava termín upresníme miesto upresníme
Brezno 30. 5. 2017 o 13:00 ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4  Pozvánka
Diviaky nad Nitricou 20. 4. 2017 o 10:00 ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou  Pozvánka
Korňa 15.5.2017 o 9:30 ZŠ Korňa, Ústredie 533 Pozvánka
Košice 24. 4. 2017 o 13:30 ZŠ Kežmarská 28  Pozvánka
Kružlov (okres Bardejov) 3. 5. 2017 o 8:30 ZŠ Kružlov 94  Pozvánka
Martin termín upresníme miesto upresníme
Michalovce 25.4.2017 o 14:00 ZŠ  P. Horova, Kpt. Nálepku 1070/16  Pozvánka
Nitra 27.4.2017 o 14:00 SKŠ – Gymnázium sv. Cyrila a Metoda Nitra, Farská 19  Pozvánka
Nováky 18.4.2017 o 9:00 Základná škola, Pribinova ul. 123/9  Pozvánka
Poprad 25. 5. 2017 o 14:00 ZŠ s MŠ, Tajovského 17  Pozvánka
Prešov 26. 4. 2017 o 13:45
ZŠ, Májové námestie 1  Pozvánka
Prievidza 18.5.2017 o 9:00 ZŠ Rastislavova ul. 416/4  Pozvánka
Púchov 16.5.2017 o 13:30 ZŠ, Mládežnícka 16 Pozvánka
Rabča (okres Námestovo) 10. 4. 2017 o 10:00 ZŠ s MŠ Rabčická 410  Pozvánka
Rimavská Sobota 20. 4. 2017 o 8:30 ZŠ Pavla Dobšinského, P. Dobšinského 1744 Pozvánka
Ružomberok 4. 5. 2017 o 9:00 Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity  Pozvánka
Sabinov 2. 5 . 2017 o 14:00 SZŠ,  Námestie slobody 100  Pozvánka
Senica termín upresníme ZŠ, Sadová 620
Sereď 10. 4. 2017 o 9:00 ZŠ Juraja Fándlyho, Fándlyho 763/7A  Pozvánka
Spišská Nová Ves 11. 5. 2017 o 14:00 ZŠ, Nad Medzou 1  Pozvánka
Trenčianske Teplice 24. 4. 2017 o 9:30 ZŠ A. Bagara, SNP 6  Pozvánka
Vranov nad Topľou 26. 4. 2017 o 8:30
ZŠ, Bernolákova ulica 1061 Pozvánka
Zvolenská Slatina 3. 4. 2017 o 13:00 ZŠ s MŠ T.Vansovej, T.Vansovej 353/3  Pozvánka
Žiar nad Hronom 11. 5. 2017 o 14:00 ZŠ, Ul. M. R. Štefánika č. 17  Pozvánka
Žilina 19.4.2017 o 9:00 ZŠ s MŠ Gaštanová 56  Pozvánka

Tešíme sa na stretnutie!!!