Prihláška na workshop Informatika s Alexandrou a Alexom a Algoritmizácia a štruktúry

Pomocou formulára sa môžete prihlásiť na obe časti workshopu alebo iba na jednu. V prípade, že sa prihlásite na platenú časť, bude vám následne zaslaná faktúra.

Poznámka: V Seredi hradí tento poplatok MÚ – Oddelenie školstva…, fakturačné údaje nemusíte vypĺňať.

Miesta konania (zoznam sa bude postupne rozširovať):

 • 20. 4. 2016 o 14:00 v ZŠ s MŠ Štefana Moysesa, Andreja Kmeťa č. 1, Žiar nad Hronom
 • 26. 4. 2016 o 14:00 v ZŠ R. Zaymusa 3, Žilina
 • 2. 5. 2016 o 14:00 v ZŠ SSV, Skuteckého 8, Banská Bystrica
 • 3. 5. 2016 o 14:00 v ZŠ, P. Jilemnického 1, Zvolen
 • 4. 5. 2016 o 14:00 v ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno
 • 5. 5. 2016 o 14:00 v ZŠ Benkova 565/34, Nitra
 • 9. 5. 2016 o 14:00 v ZŠ J. J. Thurzu, A. Bernoláka 20, Detva
 • 10. 5. 2016 o 14:00 v ZŠ, Pri Podlužianke 6, Levice
 • 11. 5. 2016 o 13:00 v Evanjelickej spojenej škole, M. R. Štefánika 17, Martin
 • 11. 5. 2016 o 8:30 v Základnej škole M. R. Štefánika, Haličská cesta 1191/8, Lučenec
 • 11. 5. 2016 o 14:00 v ZŠ, Nám. A. H. Škultétyho 9, Veľký Krtíš
 • 12. 5. 2016 o 14:00 v ZŠ Pavla Dobšinského, P. Dobšinského 1744, Rimavská Sobota
 • 13. 5. 2016 o 9:30 v ZŠ s MŠ Rabčická 410, Rabča (okres Námestovo)
 • 13. 5. 2016 o 14:00 v Cirkevnej spojenej škole, Okružná 2062/25, Dolný Kubín
 • 16. 5. 2016 o 8:30 v Cirkevnej spojenej škole, Švermova 10, Snina
 • 16. 5. 2016 o 14:00 v ZŠ Slovenských partizánov 1133/53, Považská Bystrica
 • 16. 5. 2016 o 14:00 v ZŠ Kudlovská 11, Humenné
 • 17. 5. 2016 o 8:00 v ZŠ Kukučínova ulica 106, Vranov nad Topľou
 • 17. 5. 2016 o 14:00 v ZŠ P. Horova, Kpt. Nálepku 1070/16, Michalovce
 • 18. 5. 2016 o 14:00 v ZŠ Mateja Lechkého,  Ulica Jána Pavla II. 1, Košice
 • 19. 5. 2016 o 8:00 v ZŠ Ul. Rastislavova 416/4, Prievidza
 • 19.5.2016 o 11:00 v ZŠ, J. C. Hronského 356/2, Nováky 
 • 19. 5. 2016 o 14:00 v ZŠ,  Májové námestie 1, Prešov
 • 23. 5. 2016 o 13:00 v ZŠ Mostná 3, Nové Zámky
 • 24. 5. 2016 o 8:00 v ZŠ Juraja Fándlyho, Fándlyho 763/7A, Sereď
 • 24. 5. 2016 o 14:00 v ZŠ, Sadová 620, Senica
 • 25. 5. 2016 o 14:00 v Cirkevnej základnej škole – Narnia, Beňadická 38, Bratislava
 • 25. 5. 2016 o 9:00 v ZŠ s MŠ, Veľká okružná 1089/19, Partizánske
 • 26. 5. 2016 o 10:00 v ZŠ s MŠ, Vančurova 38, Trnava
 • 30. 5. 2016 o 8:15 v ZŠ s MŠ, Plavnica 244 (okres Stará Ľubovňa)
 • 30. 5. 2016 o 14:00 v Súkromnej ZŠ,  Námestie slobody 100, Sabinov
 • 30. 5. 2016 o 14:00 v ZŠ Andreja Bagara, SNP 6, Trenčianske Teplice
 • 31. 5. 2016 o 8:30 v ZŠ Kružlov, Kružlov 94 (okres Bardejov)
 • 2. 6. 2016 o 10:00 v Cirkevnej spojenej škole, Dlhé hony 3522/2, Poprad
 • 2. 6. 2016 o 14:30 v ZŠ Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves
 • 6. 6. 2016 o 14:00 v Súkromnej základnej škole, Štiavnická cesta 80, Ružomberok
 • 7. 6. 2016 o 14:00 v ZŠ Márie Rázusovej – Martákovej, Nábrežie 4.apríla 1936/23, Liptovský Mikuláš