Príprava PC na 1. stupni ZŠ

Ak na 1.stupni ZŠ učíte s našimi eUčebnicami, obsahujú aj témy, pri ktorých používame voľne dostupný softvér. Preto prinášame jeho zoznam a stránku, kde nájdete odkazy a postupy na jeho inštaláciu. Pripravíte si tak počítače na nový školský rok. Dôležité! Oproti minulého roku sme našli novšiu verziu programu Tux Paint a Pivot Animátor. Ostatné inštalácie sú zhodné s tými z minulého roku.

Inštalácia programov

Stiahnite a nainštalujte si nasledovné programy:

Pre využívanie pripravených programov v Scratchi v každom ročníku potrebujete nainštalovať program Scratch Desctop a nastaviť otváranie týchto súborov v PC!

Učebnica 2+

Okrem programu RNA – Revelation Natural Art (má ho každá škola z centrálnej dodávky softvéru), používame program Lapoda Messe na tvorbu príbehov a Scratch Junior na programovanie. Ako alternatívu k RNA máme v Klube expertov pripravené hodiny s programami Skicár, TuxPaint a Drawing for Children.

Učebnica 3 a 3+

Program RNA – Revelation Natural Art, na písanie WordPad alebo Word, PowerPoint, na tvorbu animácií program Pivot a program Scratch Junior na programovanie.  Ako alternatívu k RNA máme v Klube expertov pripravené hodiny s programami Skicár, TuxPaint a Drawing for Children.

Učebnica 4 a 4+

Okrem programov RNA — Revelation Natural Art, WordPad/Word, PowerPoint, Scratch Junior, BlockCad, vo verzii 4+ aj Nahrávanie zvuku (je súčasťou OS). Kto nemá k dispozícii program RNA, nájde ďalšie hodiny tvorby animácií s programom Pivot aj Stop Motion v Klube expertov.  Pracovať s Hippani Animátorom je náročnejšie. Spolu s úlohami k nemu pripravíme v priebehu školského roku vzdelávanie pre učiteľov.

Nepovinné programy

V AA škole je dostatok interaktívneho materiálu, ale ak chcete, môžete si nainštalovať aj tieto programy:

  • Upratovanie — umožní nácvik jednoduchého a dvojitého kliku myškou.
  • GCompris — používanie myši, riešenie úloh z algoritmizácie. Je taktiež využiteľný (aj keď v obmedzenej miere) aj ako výučbový softvér.
  • BlockCad — niečo ako Lego stavebnica, úlohy na riešenie problémov, priestorovú predstavivosť. Obsah hodín nájdete aj v Klube expertov.
  • Lapoda Messe — program na tvorbu príbehov. Obsah hodín nájdete aj  v Klube expertov.
  • Hippani Animátor — program na tvorbu animácií. Obsah hodín bude pridaný do Klubu expertov v priebehu školského roka.
  • Stop Motion – tento program funguje len v mobiloch a tabletoch. Informáciu o inštalácii pridáme do konca septembra.

Odkazy na overené zdrojové stránky voľne dostupných programov a návody na ich inštaláciu nájdete tu.

Používanie Balíčka podporných materiálov je vysvetlené na stránke s balíčkom, odkaz naň dostanú školy spolu s vytvorenými kontami.

Veríme, že takto bude vaša príprava na nový školský rok oveľa jednoduchšia a s materiálmi sa vám aj žiakom bude dobre pracovať.