Programovanie LEGO robotov pomocou NXT-G

Späť na zoznam krúžkov

Názov kurzu: Rozhýbme LEGO NXT

Vyučovací jazyk: slovenčina

Rozsah kurzu: 28 stretnutí (október 2014 – máj/jún 2015)

Odporúčaný vek: 8 – 13 rokov

Predpokladaný termín: bude čoskoro upresnený

Cena kurzu: 49€/polrok, 93€/rok – v cene je zahrnuté – 60-minútový webinár raz do týždňa, zadávanie zadaní pre samostatnú prácu, offline konzultácie počas týždňa podľa potreby, kontrola zadaní, využívanie elearningového prostredia na komunikáciu s lektorom, ale aj s ostatnými študentmi

Materiálne požiadavky: počítač, základná sada NXT LEGO Mindstorms

Vstupné požiadavky na študenta: žiak by mal mať zvládnuté základné operácie s počítačom (zapnutie, vypnutie, práca s internetom, práca so súbormi – kopírovanie, presúvanie, ukladanie), komunikáciu prostredníctvom internetu (e-mail, disk. fórum, chat), inštaláciu potrebných programov. Záujem o robotiku, chuť si vytvoriť vlastného robota a naučiť ho niečo robiť.

Stručný popis kurzu:

LEGO robotické stavebnice vznikli s cieľom priblížiť deťom základy robotiky a programovania. Zo stavebnice je možnosť si vytvoriť robotov podľa návodov, ale aj podľa vlastnej kreativity. Stavebnica poskytuje 3 motory, ktoré nechávajú priestor na rozhýbanie robota, či už ako klasické auto, alebo žeriav. Taktiež sú k dispozícii rôzne senzory, ktoré uľahčujú pohyb v priestore, alebo poskytujú možnosť väčšieho využitia (kódový trezor, robot sledujúci čiernu čiaru,…).

Kurz bude zameraný na základy programovania týchto LEGO robotických stavebníc. Je určený hlavne začiatočníkom, ktorí majú slabé alebo žiadne skúsenosti s programovaním robotov. Žiaci sa naučia pracovať s touto stavebnicou od základov – zapnutie, vypnutie robota, pohyb vpred až po zložitejšie operácie.

Predbežný obsah kurzu:

 1. Inštalácia prostredia, pohyb robota vpred
 2. Pohyb v štvorci
 3. Spomaľovanie a zrýchľovanie
 4. Choď, kým nenarazíš! – tlakový senzor
 5. Otáčanie sa za zvukom/svetlom
 6. Kreslíme si na obrazovku a hráme sa so zvukom
 7. Ultrazvukový senzor
 8. Na prechode stoj! – svetelný senzor
 9. Sledujeme čiaru
 10. Prekážka na čiare
 11. Bloky – ako si uľahčiť život
 12. Ako robiť veci súčasne
 13. Vnímame prostredie za jazdy – kalibrácia
 14. Ovládanie robota z PC a z mobilu
 15. Súťaže a čo ďalej?

Čo zvládne študent po skončení kurzu:

Po absolvovaní kurzu bude študent pri zadaní problému vedieť zanalyzovať ho. Navrhnúť robota – premyslieť si aké rôzne senzory bude potrebovať, ako najlepšie rozmiestniť motory, kam presunúť ťažisko. Okrem riešenia konštrukčných problémov bude schopný premyslieť si program, ktorý neskôr prenesie do grafického prostredia a následne stiahne do kocky NXT. Bude mať plnú prípravu, s ktorou sa môže zúčastniť rôznych robotických súťaží:
– RoboCup Junior – http://robotika.sk/rcj/
– Istrobot – http://www.robotika.sk/contest/2014/
– Trenčiansky robotický deň – http://www.trencianskyrobotickyden.sk/
– Robotický Battle na Alejovej – http://robotickybattle.tk/
– First Lego League – http://www.fll.sk/

Lektor: Jana Bátoryová

bathoryova

Stručná prax lektora: Počas svojej strednej školy som sa zúčastnila aj Korešpondenčného seminára z programovania a taktiež Olympiády v Informatike aj na celoštátnej úrovni. Okrem toho som sa zúčastnila aj ďalších programátorských súťaží. Momentálne idem študovať Obecnú Informatiku na vysokú školu v Prahe.

Späť na zoznam krúžkov