Programovanie v Baltíkovi 3 – začiatočníci

Späť na zoznam krúžkov

Názov kurzu: Programovanie v Baltíkovi 3 – začiatočníci

Vyučovací jazyk: čeština

Rozsah kurzu: 30 stretnutí (október 2014 – máj/jún 2015)

Predpokladaný termín: utorok, 15:00 – 16:00hod

Cena kurzu: 52,50€/polrok, 100€/rok – v cene je zahrnuté – 60-minútový webinár raz do týždňa, zadávanie zadaní pre samostatnú prácu, offline konzultácie počas týždňa podľa potreby, kontrola zadaní, využívanie elearningového prostredia na komunikáciu s lektorom, ale aj s ostatnými študentmi

Vstupné požiadavky na študenta: Základná práca s počítačom a operačným systémom: zapnúť a vypnúť počítač, práca so súbormi a priečinkami (kopírovať, mazať, presúvať, premenovať, vyhľadávať), komunikácia prostredníctvom internetu (e-mail, disk. fórum, chat), inštalácia potrebných programov, pracovať s prehliadačom webových stránok, chuť učiť sa a naučiť sa niečo nové.
Krúžok je vzhľadom na obsah vhodný pre deti od 9 rokov.

Stručný popis kurzu: Baltík je výučbový multimediálny programovací kresliaci nástroj pre deti a mládež. Baltík rozvíja logické myslenie a tvorivosť. Žiaci sa pomocou Baltíka naučia ovládať počítač, zvládnu základy práce na PC, s multimédiami a predovšetkým základy algoritmizácie a programovania.

Predbežný obsah kurzu:

 1. Interaktívny režim
 2. Programovací režim – základné príkazy
 3. Využívanie bloku príkazov, opakovanie príkazov
 4. Tvorba vlastných predmetov – grafický editor Paint
 5. Jednoduché animácie
 6. Rozhodovanie, podmienka If-else
 7. Zefektívnenie programu pomocou nástroja Pomocník (procedúra)
 8. Podpora tvorivosti – tvorba vlastných programov

Čo zvládne študent po skončení kurzu: jednoduchý program s využitím podmienok, s vlastnými grafickými prvkami

Ukážka: tabor (k prehraniu programu je potrebné mať nainštalovanú aspoň demoverziu programu Baltík 3.7 – http://www.sgp.cz/cz/Download_B3.asp)

Lektor: Mgr. Libuše Jandová

jandova

Stručná prax lektora: učiteľ M, IT, programovania na ZŠ a MŠ L.Kuby 48, České Budějovice, 30 rokov praxe, doba výučby programovania v povinne voliteľných predmetoch a krúžkoch: 10 rokov v programovacích jazykoch Baltík 3, Baltie 4 C#.

Žiaci školy dosahujú úspechy v súťažiach národného (Mladý programátor) i medzinárodného charakteru (Baltie, Creative Baltie). Úspechy z posledných rokov:

 • 1. i 2. miesto v medzinárodnom finále súťaže Baltie 2014 v júni 2014 v Poľsku v kategórii A,
 • 2. a 3. miesto v národnom kole súťaže Mladý programátor v Strakonicích v kategórii A, 3. miesto v kategórii B,
 • 1. miesto v medzinárodnom finále súťaže Creative Baltie 2013 v Brne.

 Späť na zoznam krúžkov