Veda s úsmevom

Späť na zoznam krúžkov

Názov kurzu: Veda s úsmevom pre deti aj rodičov

Vyučovací jazyk: slovenský

Rozsah kurzu: 28 stretnutí (október 2014 – máj/jún 2015)

Predpokladaný termín: pondelok 16:30, piatok 16:30

Cena kurzu: 42€/polrok, 80€/rok – v cene je zahrnuté – 60-minútový webinár raz do týždňa, zadávanie zadaní pre samostatnú prácu, offline konzultácie počas týždňa podľa potreby, kontrola zadaní, využívanie elearningového prostredia na komunikáciu s lektorom, ale aj s ostatnými študentmi

Vstupné požiadavky na študenta: Základná práca s počítačom a operačným systémom: zapnúť a vypnúť počítač, práca so súbormi a priečinkami (kopírovať, mazať, presúvať, premenovať, vyhľadávať), komunikácia prostredníctvom internetu (e-mail, disk. fórum, chat), inštalácia potrebných programov, chuť na prírodovedné predmety, záujem o bádateľské aktivity.

Stručný popis kurzu: Premeňte svoju kuchyňu a okolie na vedecké laboratórium a poďte s nami preskúmať niektoré objekty a javy. Kurz je určený pre deti s rodičmi a žiakov do 15 rokov.  Každý týždeň sa stretneme a spoločne urobíme pokusy a zadáme si zaujímavé úlohy z fyziky, chémie a matematiky. Žiadne obavy, vždy sme tu a poradíme :). Všetky úlohy a pokusy sú pútavé a zábavné. Niektoré sú skôr ako kúzla a nie ako vedecké pokusy.

VIDEO

Predbežný obsah kurzu:

 1. Hry s vodou
 2. Hry s farbičkami
 3. Hry s papierom
 4. Pohyb
 5. Farebné bubliny
 6. Svetlo
 7. Užitočná filtrácia
 8. Kyslík a dýchanie
 9. Zvuk
 10. Čo je kyslé a čo nie
 11. Tancujúce hrozienka
 12. Sírou to smrdí v pekle alebo chemické prvky okolo nás
 13. Prelezieme pohľadnicou?
 14. Kruté sily
 15. Aké hádanky mal rád Einstein
 16. Kakuro
 17. Čísla v tabuľke
 18. Archimedes a iné matematické celebrity
 19. Pascalov trojuholník a kombinatorika
 20. Magické štvorce
 21. Kreslenie jedným ťahom

Čo zvládne študent po skončení kurzu:

 • je vnútorne motivovaný pre prírodovedné skúmanie a neskôr aj vzdelávanie,
 • má správny nácvik a rozvoj schopností cieleného pozorovania dejov,
 • rozozná začiatok a koniec pozorovaného deja,
 • ovláda prvotné vyvodzovanie záverov,
 • prepojí elementárne poznatky so skúsenosťami z bežného života.

Lektor: RNDr. Dáša Škodyová

skodyova

Stručná prax lektora:
Ukončená Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach. Pracujem 14 rokov na Strednej zdravotníckej škole v Poprade, kde učím fyziku a chémiu.
Posledných 6 rokov sa venujem krúžku Putovanie za vedou, počas ktorého objavujeme krásy fyziky, chémie a matematiky nie len na Slovensku ale i v zahraničí.
Okrem toho realizujeme „vedecké“ stánky pre mladších žiakov a minulého roku sa nám podarila táto akcia aj pre deti predškolského veku.
Mimo školských aktivít realizujem projekty na škole. Pôsobím aj ako lektorka pre vzdelávanie učiteľov a metodička pri vzdelávacích aktivitách ESF projektov.

Publikačná činnosť:
príspevky a aktívna účasť na konferenciách učiteľov

 Späť na zoznam krúžkov