Virtuálne krúžky

Čo sú virtuálne krúžky a pre koho sú určené

Virtuálne krúžky/kurzy sú určené pre deti a študentov, ale v prípade záujmu aj pre dospelých, ktorí majú veľký záujem o témy, ktoré ponúkame, ale nemajú vo svojom okolí možnosť priameho vzdelávania sa. My im vďaka nášmu elearningovému systému ponúkame riešenie – tzv. „krúžky na diaľku“.

Veková hranica nie je presne limitovaná, závisí od schopností daného dieťaťa. Primárne sú krúžky určené pre II. stupeň ZŠ, SŠ a VŠ.

Zoznam virtuálnych krúžkov/kurzov

Ako to funguje?

Každý týždeň bude v pravidelnom termíne prebiehať webinár, kde budú môcť deti/študenti sledovať svojho lektora online. Preberú spolu zvolenú tému, budú môcť klásť otázky, pracovať paralelne s lektorom, diskutovať medzi sebou.
Následne dostanú na týždeň zadania, ktoré po vypracovaní sprístupnia lektorovi na stránke kurzu a lektor im ich vyhodnotí. Podľa potreby môžu lektorovi kedykoľvek písať alebo diskutovať aj navzájom medzi sebou.

Čo v prípade, že sa webinára nebude môcť študent zúčastniť?

V prípade neúčasti alebo potreby pozrieť si výklad znova bude každý webinár archivovaný vo forme videa a prístupný účastníkom kurzu.
V prípade výpadku na strane organizátora kurzu bude webinár odprezentovaný v náhradnom termíne.

Aké výhody majú virtuálne krúžky?

  1. Dostanete sa k výborným lektorom bez ohľadu na to, ako ďaleko od vás bývajú.
  2. Ak si niečo z hodiny nezapamätáte, vždy máte možnosť si to pozrieť opakovane na videozázname.
  3. Rodič môže byť podrobne informovaný o tom, čo jeho dieťa na krúžku preberá, môže si ho dokonca spolu s ním pozrieť, alebo sa ho s ním priamo zúčastňovať. Ak sa dieťa hodiny nezúčastní alebo nepracuje, dozvie sa o tom. Napr. krúžok Veda s úsmevom je pripravovaný pre rodičov s deťmi.
  4. Cena krúžku v sebe nenesie náklady na priestory a vybavenie.

Čo nevyhnutne potrebujete?

  1. primerane rýchle pripojenie na internet, ktoré zvládne prenos obrazu a zvuku
  2. reproduktory alebo slúchadlá
  3. schopnosť komunikovať cez internet a samostatne a intuitívne zvládať orientáciu v prostrediach, ktoré budú výučbu na diaľku podporovať
  4. skutočný záujem o vzdelávanie sa a primeranú samostatnosť a zodpovednosť