Základy jazyka C a algoritmy

Späť na zoznam krúžkov

Názov kurzu: Základy jazyka C a rôzne algoritmy

Vyučovací jazyk: slovenčina

Rozsah kurzu: 28 stretnutí (október 2014 – máj/jún 2015)

Odporúčaný vek: 12 – 18 rokov

Predpokladaný termín: bude čoskoro upresnený

Cena kurzu: 49€/polrok, 93€/rok – v cene je zahrnuté – 60-minútový webinár raz do týždňa, zadávanie zadaní pre samostatnú prácu, offline konzultácie počas týždňa podľa potreby, kontrola zadaní, využívanie elearningového prostredia na komunikáciu s lektorom, ale aj s ostatnými študentmi

Vstupné požiadavky na študenta: Žiak by mal mať zvládnuté základné operácie s
počítačom (zapnutie, vypnutie, práca s internetom, práca so súbormi – kopírovanie, presúvanie,
ukladanie), komunikáciu prostredníctvom internetu (e-mail, disk. fórum, chat), inštaláciu potrebných programov. Záujem o matematiku, navrhovanie vlastných riešení na problémy, chuť analyzovať a pozerať sa na veci z viacerých uhlov.

Stručný popis kurzu:

Jazyk C poskytuje príjemný základ programovania. Ukazuje veci od základov, študent sa naučí mnoho z toho, ako vlastne počítač funguje. Základy jazyka C poskytnú dobrý štart do každého ďalšieho programovacieho jazyka – vysvetlí premenné, cykly, funkcie a mnoho ďalšieho. Okrem toho sa pozrieme na mnoho známych problémov, zistíme dôvody, prečo aj keď viaceré programy vyriešia úlohu správne, niektoré sú lepšie a tento poznatok využijeme pri riešení základných programátorských úloh.

Predbežný obsah kurzu:

 1. Inštalácia prostredia, vypísanie “Hello world!”
 2. Vstup a výstup, úvod do premenných
 3. If, for a while – podmienky a cykly
 4. Polia a práca so súbormi
 5. Hrátky s vedomosťami
 6. Časová a pamäťová zložitosť
 7. O súťažiach a testovačoch – úvod do Liahne
 8. Triedenia I.
 9. Dvojková sústava, operácie v nej
 10. Úlohy na zopakovanie
 11. Dátové štruktúry I.
 12. Dátové štruktúry II.
 13. Brute force – generovanie možností
 14. Triedenia II.
 15. Vyriešme si zopár úloh
 16. Čo je to graf a prehľadávanie grafov
 17. Hľadanie najkratšej cesty v grafe
 18. Základy geometrie
 19. Konvexný obal
 20. Zľahka dynamické programovanie

Čo zvládne študent po skončení kurzu:
Študent bude oboznámený so základmi programovania. Novozískané vedomosti si bude môcť prakticky hneď vyskúšať u seba doma. Pri zadaní problému sa bude naň vedieť pozrieť z viacerých hľadísk a navrhnúť riešenie. Týmto dostáva dostatočný základ pre zúčastnenie
sa rôznych robotických súťaží. Počas kurzu sa pozrieme aj na konkrétne zadania zo súťaží, aby
študenti spoznali prostredia a ako vlastne tieto súťaže fungujú.

Najznámejšie súťaže u nás:

 • www.ksp.sk – Korešpondenčný seminár z programovania
 • www.oi.sk – Olympiáda z informatiky
 • Zenit
 • Google Code Jam
 • Palma

Lektor: Jana Bátoryová

bathoryova

Stručná prax lektora: Počas svojej strednej školy som sa zúčastnila aj Korešpondenčného seminára z programovania a taktiež Olympiády v Informatike aj na celoštátnej úrovni. Okrem toho som sa zúčastnila aj ďalších programátorských súťaží. Momentálne idem študovať Obecnú Informatiku na vysokú školu v Prahe.

Späť na zoznam krúžkov