Zoznam virtuálnych krúžkov

Všetky krúžky prebiehajú v týždenných intervaloch. Presné termíny krúžkov budú upresnené v priebehu októbra aj s prihliadnutím na potreby prihlásených.

Oficiálny začiatok krúžkov je od 3.11.2014. V prípade, že nebude možné zrealizovať všetky naplánované stretnutia do konca školského roka, bude poplatok úmerne krátený.

 

Názov Lektor Počet stretnutí za rok Cena
Veda s úsmevom RNDr. Dáša Škodyová 28 online stretnutí + priebežné offline konzultácie domácich zadaní a ich kontrola 42€/polrok 80€/rok
Algoritmy a programovanie v Imagine Logo PaedDr. Ján Guniš 28 online stretnutí + priebežné offline konzultácie domácich zadaní a ich kontrola 49€/polrok
93€/rok
Základy jazyka C a algoritmy Jana Bátoryová 28 online stretnutí + priebežné offline konzultácie domácich zadaní a ich kontrola 49€/polrok
93€/rok
Programovanie LEGO robotov pomocou NXT-G Jana Bátoryová 28 online stretnutí + priebežné offline konzultácie domácich zadaní a ich kontrola 49€/polrok
93€/rok
Programovanie LEGO robotov pomocou NXC Jana Bátoryová 28 online stretnutí + priebežné offline konzultácie domácich zadaní a ich kontrola 49€/polrok
93€/rok
GIMP Ing. Eva Žernovicová 28 online stretnutí + priebežné offline konzultácie domácich zadaní a ich kontrola 49€/polrok
93€/rok
TOP pre najzanietenejších!!!
Úvod do objektovej architektúry aj pre úplných začiatočníkov – pre stredoškolákov
Ing. Rudolf Pecinovský, CSc. 24 online stretnutí + priebežné offline konzultácie domácich zadaní a ich kontrola 54€/polrok
103€/rok
TOP pre najzanietenejších!!!
Úvod do objektovej architektúry aj pre úplných začiatočníkov – pre vysokoškolákov, pedagógov a verejnosť
Ing. Rudolf Pecinovský, CSc. 24 online stretnutí + priebežné offline konzultácie domácich zadaní a ich kontrola 66€/polrok
125€/rok
Programovanie v Baltíkovi 3 – začiatočníci Mgr. Libuše Jandová 30 online stretnutí + priebežné offline konzultácie domácich zadaní a ich kontrola 50€/polrok
96€/rok
Programovanie v Baltíkovi 3 – mierne pokročilí pripravujeme – cena bude stanovená podľa počtu stretnutí/týždňov – predbežný záujem môžete nahlásiť vyplnením objednávky
Programovanie v Baltíkovi 3 – pokročilí pripravujeme – cena bude stanovená podľa počtu stretnutí/týždňov – predbežný záujem môžete nahlásiť vyplnením objednávky
Programovanie v Baltie 4 C# – kurz je pripravený v spolupráci s obč. združ. TIB v Prahe Tomáš Pavlín 30 online stretnutí + priebežné offline konzultácie domácich zadaní a ich kontrola 50€/polrok
96€/rok
Webové stránky pre začiatočníkov – kurz je pripravený v spolupráci s obč. združ. TIB v Prahe Mgr. Zdeněk Gracík 30 online stretnutí + priebežné offline konzultácie domácich zadaní a ich kontrola 50€/polrok
96€/rok