Myšlienkové mapy učebníc informatiky pre 1. stupeň ZŠ

Učitelia AA školy (učebnice informatiky pre 1. stupeň ZŠ) vedia, že okrem samotných učebníc majú k dispozícii aj Klub expertov. Jeho obsahom je softvérová alternatíva pre niektoré úlohy v učebniciach, ale okrem toho  poskytuje aj možnosti rozšíriť žiakom obsah učebnice o ďalšie témy či projekty. Aby ste mali prehľad, čo v Klube expertov nájdete, z akých tém si môžete vybrať, spracovali sme tento obsah pre každý ročník do myšlienkovej mapy.

Pokračovať v čítaní Myšlienkové mapy učebníc informatiky pre 1. stupeň ZŠ

Vzdelávania Programovanie v jazyku Scratch Junior a Scratch

Ponúkame vám v tomto roku poslednú možnosť objednať si online vzdelávania Programovanie v jazyku Scratch Junior,  Scratch pre začiatočníkov a Scratch pre pokročilých (všetky aj s metodikou výučby programovania).  Školy, ktoré si objednali naše učebnice do 10. júla mohli (do 27.10. ešte môžu) využiť pri objednávke vzdelávaní zľavový kupón a získať tak spomínané vzdelávania zdarma.

Pokračovať v čítaní Vzdelávania Programovanie v jazyku Scratch Junior a Scratch

Posledné online vzdelávania k práci s našimi eUčebnicami informatiky

V tomto roku nám v októbri pribudlo veľa nových škôl. Preto sme sa rozhodli vypísať ešte dva termíny bezplatných online vzdelávaní k práci s našimi eUčebnicami informatiky. Pretože sú učebnice pre 1. a 2. stupeň vytvorené v dvoch nezávislých systémoch, vzdelávania budú prebiehať osobitne pre učiteľov 1. a 2. stupňa. Pozrite si na čo sa môžete tešiť.

Pokračovať v čítaní Posledné online vzdelávania k práci s našimi eUčebnicami informatiky

Postup zadávania a hodnotenia odovzdávacích úloh v AA škole

V tomto období školy viac využívajú odovzdávacie úlohy v AA škole (učebniciach informatiky pre 1. stupeň ZŠ). Pripravili sme pre učiteľov videonávod s postupom zadania a hodnotenia takýchto úloh a aj pohľad na tieto úlohy zo strany žiaka. Pretože predpokladáme, že zo začiatku bude potrebné deťom s odovzdávaním úloh pomôcť, prikladáme aj stručný postup odovzdávania úloh a zobrazenie ich hodnotenia pre rodičov v pdf formáte.

Pokračovať v čítaní Postup zadávania a hodnotenia odovzdávacích úloh v AA škole

Ponuka eUčebníc informatiky a doplnkových služieb pre školský rok 2020/21

Aj v tomto školskom roku vám ponúkame naše online učebnice informatiky pre 2. až 8. ročník ZŠ, príslušné ročníky OG a online učebnicu Programujeme v Pythone. Keďže v tomto roku sme k nim pridali aj koronakrízový balíček a doplnkovú službu pre online vyučovanie iných predmetov, všetky potrebné informácie sme zhrnuli do tohto článku.

Pokračovať v čítaní Ponuka eUčebníc informatiky a doplnkových služieb pre školský rok 2020/21

NOVINKA! Zabezpečte si plynulý prechod medzi prezenčnou a online výučbou v čase koronakrízy

Naše učebnice predstavovali v čase uzávierky škôl pre žiakov veľkú výhodu, keďže im umožnili plynulý prechod na online výučbu. Odovzdávanie zadaní a komunikácia s učiteľom na diaľku je v našich učebniciach ich samozrejmou súčasťou.

K tomu vám prinášame pre tento školský rok VEĽKÚ NOVINKU ÚPLNE ZDARMA!

Školám a žiakom 2. stupňa, ktorí používajú naše učebnice informatiky ponúkame bezplatný priestor aj na online výučbu ďalších predmetov.

Pokračovať v čítaní NOVINKA! Zabezpečte si plynulý prechod medzi prezenčnou a online výučbou v čase koronakrízy

Príprava na nový školský rok s AA školou

Je koniec prázdnin,  čas, kedy sa treba pripraviť na nový školský rok. Ak na 1.stupni ZŠ učíte s našimi eUčebnicami, obsahujú aj témy, pri ktorých používame voľne dostupný softvér. Preto prinášame jeho zoznam a stránku, kde nájdete odkazy a postupy na jeho inštaláciu. V tomto školskom roku dostanú tiež naše školy Balíček podporných materiálov obohatený o pomôcky z Klubu expertov. Pokračovať v čítaní Príprava na nový školský rok s AA školou

Tematické plány z informatiky

Pre nový školský rok 2020/21 sme čiastočne upravili minuloročné tematické plány informatiky. Zmena nastala hlavne v tematických plánoch pre 1. stupeň, kde sme upravili hodiny programovania v programe Scratch Junior a zmenili sled niektorých hodín. Tematické plány môžete používať aj keď neučíte s našimi učebnicami.

Pokračovať v čítaní Tematické plány z informatiky