Webinárové zoznamky s našimi eUčebnicami

20. 4. 2018

Webinárové zoznamky sú určené pre všetkých, ktorí by sa chceli pozrieť do našich učebníc informatiky, vyskúšať si ich, či dostať odpovede na svoje otázky. Nahliadneme spolu do prostredia a obsahu prvého aj druhého stupňa ZŠ a príslušných ročníkov osemročných gymnázií.
> Viac

Nové promo video z AA školy

13. 4. 2018

Naša AA škola od posledného promo videa zmenila výrazne svoju podobu aj obsah. Preto dozrel čas na vytvorenie nového. Veď v budúcom školskom roku sa už v AA škole budú podľa inovovaného ŠVP učiť všetci žiaci 1. stupňa ZŠ.

> Viac

Keď nám internet pomáha poznávať

11. 4. 2018

Jedna z posledných hodín v InFóoorMatike 3+ je venovaná práci s webovou stránkou. Dnes som dokončila obsah tejto hodiny a veľmi sa teším, ako budú žiaci pomocou pripravených úloh kadečo objavovať, pozorovať, vyhľadávať. Čo som si pre nich pripravila?

> Viac

Čo všetko sa môže stať, keď zmiznú jahody…

13. 3. 2018

… alebo aj, Ako vznikajú naše úlohy. Čakala som príchod vnúčatiek a povedala si, že nič nepoteší detskú dušu viac, ako tvarohové guľky s jahodami. Až na to, že keď som šla do mrazničky po mrazené poklady, starostlivo uložené a nedávno tam videné, niet ich. Čo teraz?

> Viac

Výcvik neposlušného Dunča

26. 2. 2018

Ako učiť tematický celok Algoritmické riešenie problémov v informatike 1. stupňa ZŠ? Napríklad výcvikom neposlušného Dunča, pripravenými prostrediami v programe Scratch, pracovnými listami a úlohami aj mimo počítača. Takto sme to poňali my v AA škole.

> Viac

Keď je vzdelávanie dvojnásobným potešením

15. 2. 2018

Tvorba elektronických učebníc vyžaduje veľa sedenia pri počítači, a tak občas poteší výjazd na vzdelávanie učiteľov. Včera to bola téma Myšlienkové mapy v škole a učitelia Gymnázia Považská Bystrica. A prečo hovorím o dvojnásobnom potešení?

> Viac

Ako urobiť deťom super hodinu, aj keď sily dochádzajú

30.1.2018

Aby naše učebnice boli naozaj určené pre prax, vrátila sa jedna polovica z nás na pár hodín týždenne do praxe. Učím pestrú zbierku detí od usilovných po stelesnenú pubertu, nadaných aj integrovaných. A ako asi každý učiteľ, niekedy už sily dochádzajú.

> Viac

Po roku v rodine Usporiadaných — štruktúry zábavne

5. 12. 2017

Po roku sa v 3+ eUčebnici informatiky opäť venujeme štruktúram. A ako ináč, ak nie s tetou Izoldou, ujom Vendelínom a tentoraz aj ich synom Hugom. Vrátime sa k postupnostiam, ale naučíme sa aj orientovať v tabuľkách, rôznym spôsobom spracovať a získavať z nich údaje.

> Viac

Skype-a-thon s autorkou učebníc AA školy

1. 12. 2017

Keď som bola malá, často som rozmýšľala, kto vymyslel a vyrobil veci, ktoré používame. Ako vášnivú čitateľku ma špeciálne zaujímali spisovatelia, ilustrátori a iní ľudia tvoriaci knihy. Detský sen zistiť, ako sa robia knihy, som si akosi mimovoľne splnila pred desiatimi rokmi pri jednom dlhodobom projekte s mojou vtedajšou triedou.

> Viac