Aby bolo všetko jasné o „prednáškach“

Poznámka na úvod: V novej verzii Moodle sú všetky tu uvedené postupy a zobrazenia zhodné, došlo len k zmene farby a doplnenie jednej funkcie, ktorú popisujeme na konci článku. Ilustračné obrázky sme preto neaktualizovali.

V Minipríručke pre učiteľa ste sa mohli zoznámiť s aktivitou typu prednáška. Mali by ste teda už vedieť, že sa jedná o materiál, v ktorom poskytujeme žiakom nejaké informácie, pričom na stránke môžu, ale aj nemusia byť kontrolné otázky. Ak žiak kontrolnú otázku zodpovie správne, dostane sa na ďalšiu stránku. Ak nesprávne, ostáva na tej istej stránke, musí si jej obsah znovu prejsť a opraviť svoju odpoveď.

Niektoré stránky (napríklad úvodné) majú len nejaký obsah a žiadnu kontrolnú otázku. Vtedy sa žiak posúva tlačidlom Ďalej.

pokusPri práci s prednáškou sa žiakom ukazuje číslo pokusu, pričom sa vždy do tohto počtu ráta len kompletne zodpovedaná prednáška.

V dolnej časti stránky nájdu žiaci kontrolnú otázku. Niekedy má viac správnych odpovedí. Zodpovedajú ju správne, keď označia všetky z  nich. Pri odpovedi nemusia trafiť presne na okienko, stačí kliknúť na text správnej odpovede. Pod stránkami vidia aj lištu so zobrazením priebehu prednášky.

stranka prednaskyV prípade, že predošlý pokus žiaci nedokončili, majú možnosť si otvoriť pokračovanie prednášky, alebo začať znovu od začiatku.

pokracovaniePrednáška sa hodnotí automaticky, bez zásahu učiteľa.

Vo svojom zobrazení (pri prihlásení učiteľa) vidíte tieto záložky:

zobrazenie ucitelaNapriek záložke Upraviť nemáte žiadne práva úprav.

V záložke Správy si môžete zobraziť prehľad toho, ako žiaci prešli prednášku. Vidíte však všetkých žiakov v ročníku. Keďže prednáška spĺňa hlavne úlohu učebnice, môžete napríklad vidieť koľkokrát si žiak prešiel prednášku, či ju prešiel celú, koľko mu to trvalo a teda, či už učivo zvláda. Pretože nechceme zverejňovať mená žiakov mimo prostredie, ich mená sme tu skryli.

spravyDetailná štatistika vám ukáže, súhrn odpovedí žiakov vašej skupiny, teda aj aké najčastejšie chyby pri prechádzaní prednášky robili.

detail

Nová funkcia – hodnotenie eseje

Toto je jediná nová funkcia, ktorá bola do novej verzie Moodla pridaná. Ak prednáška obsahuje úlohu typu esej (možno sa s ňou stretnete vo vyšších ročníkoch 2. stupňa), tu bude mať učiteľ možnosť hodnotiť prácu žiakov.

eseje

Aktivita prednáška sa dá využiť aj ako webzadanie, ale aj test pre žiakov. Nemá teda jediné využitie a stretnete sa s ňou v eUčebniciach vo viacerých podobách.