Balíček podporných materiálov pre 1. stupeň

Školy, ktoré si objednali učebnice pre 1. stupeň ZŠ, dostávajú spolu s kontami žiakov na mailovú adresu uvedenú v objednávke odkaz, z ktorého si budú môcť stiahnuť všetky podporné materiály k našim učebniciam. Žiaci teda nemusia sťahovať a ukladať žiadne materiály s ktorými počas hodiny pracujú, všetko majú pripravené už v počítačoch.

Čo balíček obsahuje?

 • Dva priečinky – jeden určený pre učiteľov, druhý pre žiakov AA školy. Žiacky priečinok skopírujete do všetkých počítačov.
 • Každý z priečinkov obsahuje ďalších 5 priečinkov s názvami učebníc. Tak ako majú učitelia (bez ohľadu na objednávku) prístup do všetkých elektronických učebníc, rovnako im poskytujeme všetky podporné materiály.
 • Žiaci vo svojich priečinkoch nájdu len súbory na prácu a v 2. polroku aj Scratch programčeky, s ktorými pracujú.
 • Učitelia, okrem obsahu, ktorý dostávajú žiaci, nájdu v priečinkoch aj tematické plány, prípravy, pracovné listy, Našepkávače k programom či postupom niektorých úkonov, skladačky, Saškatituly, certifikáty i prehľad odkazov na webové stránky.

Postup prípravy balíčku

Pôvodné podporné materiály (ak ich máte z predošlého školského roka) si zmažte a nahraďte novými nasledovným spôsobom:

 • Najprv si obsah podporného balíčka „rozbaľte“.
 • Vy si nechajte priečinok s názvom Učiteľom.
 • Žiakom do počítačov dajte priečinok s názvom Žiakom.
 • Zo žiackeho priečinka odstráňte materiály pre učebnice, ktoré nepoužívate. Iba by žiakov mýlili. Nebojte sa, vám ostanú, máte ich vo svojich priečinkoch.
 • Materiály pre Klub expertov si pre istotu nechajte. Možno sa vám zídu.

Ako sa orientovať v materiáloch?

Označovanie materiálov je veľmi jednoduché a prehľadné:

 • číslo označuje poradové číslo hodiny v učebnici;
 • ďalšie písmeno na aký účel daný materiál slúži;
  • T – materiál na tlač,
  • S – súbor na prácu (priečinok súborov na prácu) – to sú materiály, ktoré majú k dispozícii aj žiaci.

Našepkávače v plnom znení sú pridané k prvej hodine v ktorej ich potrebujete. Teda ak sa prezentáciám venujeme 4 hodiny, nájdete ho už pri prvej z nich. Tri posledné materiály obsahujú prípravy ku všetkým hodinám, odkazy na webové stránky z týchto hodín a Medailu samostatnosti. Prípravy si netlačte, sú dosť obsiahle, šetrite naše lesy! ;o) Zoznam odkazov odporúčame využívať v elektronickej podobe.

Novinka! Všetky pracovné listy určené na tlač obsahujú v pätičke názov učebnice a číslo hodiny, pre ktorú sú určené. Po ich vytlačení tak získate portfólio pracovných listov, ktoré môžete používať aj ďalšie školské roky.

Programy s ktorými žiaci pracujú nájdete v priečinku Scratch programy. Pretože nám niektoré programy v starej verzii Scratcha nešli dobre, tentoraz sme všetky nahrali vo verzii 3.   Prosím, venujte pozornosť upraveným pokynom na inštaláciu programu Scratch Desctop aj nutnosti nastavenia otvárania tohto typu súboru v každom počítači. Len tak sa vám budú programčeky automaticky otvárať. Výhodou použitia programu Scratch Desctop je, že ich žiaci nemôžu pokaziť. Pri zatváraní majú len dve možnosti – program opustiť bez uloženia zmien (Leave) alebo v ňom ostať (Stay).

Súbory programu BlockCad a Pivot animátor otvoríte tak, že si uvedené programy spustíte a následne v nich otvoríte súbory z priečinku.

V Klube expertov sme materiály špeciálne neoznačovali, je ich menej a ľahšie sa v nich orientuje.

Pozor na ukladanie súborov po ich „použití“

Ak žiaci použijú pripravený materiál a neuložia si ho ako kópiu do svojho priečinku (priečinku s ich menom), pokazia vám zdrojový súbor a nemôžete ho už použiť pre iného žiaka. Pri vyučovaní viacerých tried/skupín vás to určite nepoteší. Strážte si preto tieto materiály, nech ich nemusíte nanovo nahrávať do počítačov. V prípade programov sa už pokazenia nemusíte obávať. ;o)