Gimp

Späť na zoznam krúžkov

Názov kurzu: GIMP

Vyučovací jazyk: slovenčina

Rozsah kurzu: 28 stretnutí (október 2014 – máj/jún 2015)

Predpokladaný termín: bude upresnený

Cena kurzu: 49€/polrok, 93€/rok – v cene je zahrnuté – 60-minútový webinár raz do týždňa, zadávanie zadaní pre samostatnú prácu, offline konzultácie počas týždňa podľa potreby, kontrola zadaní, využívanie elearningového prostredia na komunikáciu s lektorom, ale aj s ostatnými študentmi

Vstupné požiadavky na študenta: Študent musí ovládať bežný užívateľský prístup k počítaču, prácu s priečinkami a súbormi.

Stručný popis kurzu:
Tento kurz je určený pre všetkých, ktorí chcú pracovať s bitmapovou grafikou a nemajú peniaze navyše. Jedná sa totiž o slobodnú aplikáciu distribuovanú pod licenciou GPL. Jeho známym komerčným protipólom je Adobe Photoshop. GIMP je multiplatformný, takže existuje vo verzii pre Windows i pre Linux. GIMP je vhodné používať najmä pre úpravu fotografií a tvorbu webovej grafiky.

Predpokladaný obsah kurzu:
1. Základné princípy práce s GIMPom
2. Možnosti obrázka
3. Vrstvy
4. Výbery
5. Transformácie
6. Úpravy
7. Práca s farbami
8. Tipy a triky

Čo zvládne študent po skončení kurzu:
V popise práce má tento program najmä:

  • maľovanie
  • retušovanie fotografií
  • dávkové spracovanie
  • konvertor obrázkov

Po skončení kurzu bude študent ovládať širokú škálu štandardných nástrojov programu (ako napríklad možnosť práce s kanálmi, vrstvami a cestami, grafické filtre a štandardné nástroje (štetec, pero, ceruzka, razítko a podobne).

Lektor: Ing. Eva Žernovičová

zernovicova

Stručná prax lektora:

Od roku 1986 pôsobí ako učiteľka informatiky na Gymnáziu v Považskej Bystrici.
Od roku 2004 pracuje ako lektorka pre rôzne inštitúcie, najmä pre Metodickopedagogické centrum, pri zvyšovaní kvalifikácie učiteľov v oblasti výpočtovej techniky a správe počítačových sietí.

Publikačná činnosť:

zborník príspevkov Projekt zvýšenia kvalifikácie učiteľov ZŠ a SŠ v oblasti programovania, ISBN 978-80-8094-275-5, Nitra 2008

Späť na zoznam krúžkov