Ponuka eUčebníc informatiky a doplnkových služieb pre školský rok 2020/21

Aj v tomto školskom roku vám ponúkame naše online učebnice informatiky pre 2. až 8. ročník ZŠ, príslušné ročníky OG a online učebnicu Programujeme v Pythone. Keďže v tomto roku sme k nim pridali aj koronakrízový balíček a doplnkovú službu pre online vyučovanie iných predmetov, všetky potrebné informácie sme zhrnuli do tohto článku.

Pokračovať v čítaní Ponuka eUčebníc informatiky a doplnkových služieb pre školský rok 2020/21

NOVINKA! Zabezpečte si plynulý prechod medzi prezenčnou a online výučbou v čase koronakrízy

Naše učebnice predstavovali v čase uzávierky škôl pre žiakov veľkú výhodu, keďže im umožnili plynulý prechod na online výučbu. Odovzdávanie zadaní a komunikácia s učiteľom na diaľku je v našich učebniciach ich samozrejmou súčasťou.

K tomu vám prinášame pre tento školský rok VEĽKÚ NOVINKU ÚPLNE ZDARMA!

Školám a žiakom 2. stupňa, ktorí používajú naše učebnice informatiky ponúkame bezplatný priestor aj na online výučbu ďalších predmetov.

Pokračovať v čítaní NOVINKA! Zabezpečte si plynulý prechod medzi prezenčnou a online výučbou v čase koronakrízy

Príprava na nový školský rok s AA školou

Je koniec prázdnin,  čas, kedy sa treba pripraviť na nový školský rok. Ak na 1.stupni ZŠ učíte s našimi eUčebnicami, obsahujú aj témy, pri ktorých používame voľne dostupný softvér. Preto prinášame jeho zoznam a stránku, kde nájdete odkazy a postupy na jeho inštaláciu. V tomto školskom roku dostanú tiež naše školy Balíček podporných materiálov obohatený o pomôcky z Klubu expertov. Pokračovať v čítaní Príprava na nový školský rok s AA školou

Tematické plány z informatiky

Pre nový školský rok 2020/21 sme čiastočne upravili minuloročné tematické plány informatiky. Zmena nastala hlavne v tematických plánoch pre 1. stupeň, kde sme upravili hodiny programovania v programe Scratch Junior a zmenili sled niektorých hodín. Tematické plány môžete používať aj keď neučíte s našimi učebnicami.

Pokračovať v čítaní Tematické plány z informatiky

Náš koronakrízový balíček opatrení pre školy v šk. r. 2020/21 – hľadáme cesty, ako vám pomôcť

Počas uzávierky škôl v čase koronakrízy sme umožnili učiteľom i žiakom využívať naše eUčebnice informatiky zdarma. Keďže nový školský rok sa blíži a situácia zostáva naďalej neistá, prinášame vám prehľad zmien, ktoré nastanú, resp. noviniek, ktoré sme pre vás pripravili a je dôležité, aby ste o nich včas vedeli.

Pokračovať v čítaní Náš koronakrízový balíček opatrení pre školy v šk. r. 2020/21 – hľadáme cesty, ako vám pomôcť

Objednajte si učebnice už pred letom a získajte zľavu na vzdelávanie vo výške 100%

Koniec školského roka sa blíži a nastáva ideálny čas na to, aby ste predišli septembrovému zhonu s nákupom našich učebníc informatiky. Keďže aj my si radi rozložíme prácu rovnomerne a zároveň chceme niečo pre vás spraviť, rozhodli sme sa ponúknuť vám malú motiváciu. 🙂

Okrem toho vám prinášame pár ústretových krokov v súvislosti s koronakrízou.

Pokračovať v čítaní Objednajte si učebnice už pred letom a získajte zľavu na vzdelávanie vo výške 100%

Nové kurzy v ponuke

Prvýkrát prinášame ponuku vzdelávaní nielen pre učiteľov ale aj pre rodičov. Táto doba nás učí, na čo klásť dôraz, preto prinášame ponuku online vzdelávaní na nasledujúce témy:

 Bezpečne v NEbezpečnej sieti – najmä ale nielen pre učiteľov informatiky

 

Bezpečnosť detí v NEbezpečnej sieti – pre rodičov, ktorí chcú mať pohyb detí na internete aspoň trochu pod kontrolou

 

Zrýchlený kurz Scratch pre začiatočníkov – pre učiteľov informatiky, kým sú ešte školy uzavreté

Zrýchlený kurz Scratch pre pokročilých – pre učiteľov informatiky, kým sú ešte školy uzavreté

Pokračovať v čítaní Nové kurzy v ponuke