Webinárové zoznamky s učebnicami pre našich užívateľov

Pre učiteľov, ktorí využívajú naše eUčebnice sme najbližšie štyri týždne pripravili webinárové zoznamky zamerané na prácu v učebniciach a konkrétnom prostredí. Osobitne sa teda budeme venovať učebniciam spracovaným v novom prostredí AA školy a osobitne učebniciam spracovaným v prostredí Moodle.

> Viac

Ešte stále sa s nami môžete zoznámiť, alebo aj…

webinárová zoznamka s našimi eUčebnicami. Pre tých, ktorí sa nestihli zúčastniť našich predprázdninových termínov webinárov, alebo sa chcú do nich opätovne pozrieť, sú tu ďalšie termíny bezplatnej zoznamky Informatika s Alexandrou a Alexom.
> Viac

Pripravte sa na nový školský rok s eUčebnicami pre 2.stupeň ZŠ a OG

Aj druhostupniari už iste rozmýšľajú, čo ich čaká v nasledujúcom školskom roku. Ak ste sa rozhodli učiť informatiku podľa našich učebníc, prinášame pre vás pár dôležitých informácií.

Všetci učitelia vrátane tých, ktorí naše učebnice nepoužívajú, majú k dispozícii na stiahnutie tematické plány pre 5. – 7. ročník.

> Viac

Pripravte sa na nový školský rok s eUčebnicami pre 1.stupeň ZŠ

Prázdniny končia, je najvyšší čas pripraviť sa na nový školský rok. Ak na 1. stupni ZŠ učíte s našimi eUčebnicami, obsahujú aj témy, pri ktorých používame voľne dostupný softvér. Preto prinášame jeho zoznam a stránku, kde nájdete odkazy a postupy na jeho inštaláciu.

> Viac

Čo zaželať na konci školského roku?

Najprv jedno obzretie sa za seba, čo všetko sme tento rok zvládli, čo nové sa každý z nás (aj dospelákov) naučil, aké krásne chvíle sme spolu prežili. A potom pohľad dopredu… Čas na oddych a množstvo zážitkov, stretnutia s rodinou a priateľmi, chvíľky len pre seba a dobrú hudbu, knihu, ticho a vlastné myšlienky.

> Viac

Tematické plány pre učiteľov informatiky 2. stupňa ZŠ

Pre všetkých učiteľov informatiky ponúkame zdarma na stiahnutie tematické plány pre 5. – 7. ročník ZŠ a prímu a sekundu OG.

Tematické plány plne korešpondujú s iŠVP a zároveň s našimi učebnicami. Tento školský rok vám ponúkame 5. – 7. ročník, pričom 7. ročník bude dopĺňaný priebežne v predstihu počas školského roka.

> Viac

Tematické plány pre učiteľov informatiky 1. stupňa ZŠ

Prinášame vám nové tematické plány informatiky pre 1. stupeň ZŠ na školský rok 2017/18. V ňom sa podľa inovovaného ŠVP učia informatiku už aj tretiaci.  Pre tých, ktorí naše eUčebnice používali už v tomto školskom roku, je pripravený tematický plán vo verzii 3+.

> Viac

Ako sa darí s našimi učebnicami v Batizovciach

Základná škola v Batizovciach je jednou z tých, kde učia informatiku napriek iŠVP už od 2. ročníka. Vďaka tomu si už tento rok vyskúšali nové prostredie AAškolyTúto školu poznáme trošičku viac aj vďaka p. učiteľke Žanke Fabianovej, ktorá o svojich žiakoch vie rozprávať s veľkou láskou a pochopením a vidí potenciál aj tam, kde mnohí ľudia očakávajú len problémy a nezáujem.

> Viac

Zoznámte sa prosím, alebo aj…

webinárová zoznamka s našimi eUčebnicami. Naša jarná šnúra workshopov bola ukončená, ale nie všetkým, ktorí mali o ne záujem, sa podarilo zúčastniť. Preto sme sa rozhodli ich bezplatnú časť Informatika s Alexandrou a Alexom sprístupniť všetkým takouto formou.
Webinár je určený pre všetkých, ktorí by sa chceli pozrieť do našich učebníc informatiky, vyskúšať si ich, či dostať odpovede na svoje otázky. Nahliadneme spolu do prostredia a obsahu prvého aj druhého stupňa ZŠ a prislúchajúcich ročníkov osemročných gymnázií.
> Viac

Ako sme v AA škole málo hlasov mali

To, že naše eUčebnice v AA škole sú kompletne dabované už asi viete. A ak nie, tak teraz to viete naisto. Je to super pre deti s poruchami čítania, chybami zraku, ale aj na oživenie postavičiek, ktoré ich sprevádzajú počas učenia. Ale čo také dabovanie obnáša, sme na začiatku vôbec netušili.

> Viac