Zmeny v hodinách so zvukom pre 1. stupeň ZŠ

Vzhľadom na to, že spoločnosť Adobe  po 31. 12. 2020 nepodporuje Flash Player a od 12. 1. 2021 blokuje jeho spustenie, hudobné hry, na ktoré sme odkazovali v hodine Školské AA rádio (16. v učebnici 2+ a 18. v učebnici 3), už neboli funkčné. V časti Kukuč aj na internet už nájdete aktualizovaný obsah, v ktorom si môžu žiaci precvičiť ovládanie zvuku na počítači.

Odporúčame túto hodinu využiť aj pri dištančnom vzdelávaní žiakov.

Ako na dištančné vzdelávanie informatiky na 1. stupni ZŠ

Doteraz sme so svojimi žiakmi komunikovali priamo na hodine a aj ich úspešnosť sme mohli sledovať na obrazovkách monitorov v triede. Keďže od pondelka 11. 1.  čaká aj žiakov 1. stupňa dištančné vzdelávanie, je čas pripomenúť si postup zadávania úloh cez AA školu a komunikáciu prostredníctvom správ (vnútornej „mailovej“ pošty).  V článku nájdete aj návody pre deti (rodičov).

Pokračovať v čítaní Ako na dištančné vzdelávanie informatiky na 1. stupni ZŠ

Prianie všetkým učiteľom, žiakom i rodičom

Ďakujeme Vám za vašu priazeň v tomto roku. Do toho nového Vám želáme hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky a úspechov vo vašich súkromných aj školských rodinách.

Videozoznamka s Escape Roomom pre žiakov

Nedávno ma moji bývalí kolegovia z IRPU (Individuálny rozvojový program učiteľa – viď stránka LEAF-u) naučili tvoriť Escape Room – únikovú miestnosť s úlohami pre žiakov. Hneď som aj nadšená dve také miestnosti vytvorila, ale keďže moji žiaci sa vzdelávajú dištančne a nič podobné sme spolu nerobili, vytvorila som krátke video, ako s ním pracovať.

Pokračovať v čítaní Videozoznamka s Escape Roomom pre žiakov

Myšlienkové mapy učebníc informatiky pre 1. stupeň ZŠ

Učitelia AA školy (učebnice informatiky pre 1. stupeň ZŠ) vedia, že okrem samotných učebníc majú k dispozícii aj Klub expertov. Jeho obsahom je softvérová alternatíva pre niektoré úlohy v učebniciach, ale okrem toho  poskytuje aj možnosti rozšíriť žiakom obsah učebnice o ďalšie témy či projekty. Aby ste mali prehľad, čo v Klube expertov nájdete, z akých tém si môžete vybrať, spracovali sme tento obsah pre každý ročník do myšlienkovej mapy.

Pokračovať v čítaní Myšlienkové mapy učebníc informatiky pre 1. stupeň ZŠ

Vzdelávania Programovanie v jazyku Scratch Junior a Scratch

Ponúkame vám v tomto roku poslednú možnosť objednať si online vzdelávania Programovanie v jazyku Scratch Junior,  Scratch pre začiatočníkov a Scratch pre pokročilých (všetky aj s metodikou výučby programovania).  Školy, ktoré si objednali naše učebnice do 10. júla mohli (do 27.10. ešte môžu) využiť pri objednávke vzdelávaní zľavový kupón a získať tak spomínané vzdelávania zdarma.

Pokračovať v čítaní Vzdelávania Programovanie v jazyku Scratch Junior a Scratch

Posledné online vzdelávania k práci s našimi eUčebnicami informatiky

V tomto roku nám v októbri pribudlo veľa nových škôl. Preto sme sa rozhodli vypísať ešte dva termíny bezplatných online vzdelávaní k práci s našimi eUčebnicami informatiky. Pretože sú učebnice pre 1. a 2. stupeň vytvorené v dvoch nezávislých systémoch, vzdelávania budú prebiehať osobitne pre učiteľov 1. a 2. stupňa. Pozrite si na čo sa môžete tešiť.

Pokračovať v čítaní Posledné online vzdelávania k práci s našimi eUčebnicami informatiky

Postup zadávania a hodnotenia odovzdávacích úloh v AA škole

V tomto období školy viac využívajú odovzdávacie úlohy v AA škole (učebniciach informatiky pre 1. stupeň ZŠ). Pripravili sme pre učiteľov videonávod s postupom zadania a hodnotenia takýchto úloh a aj pohľad na tieto úlohy zo strany žiaka. Pretože predpokladáme, že zo začiatku bude potrebné deťom s odovzdávaním úloh pomôcť, prikladáme aj stručný postup odovzdávania úloh a zobrazenie ich hodnotenia pre rodičov v pdf formáte.

Pokračovať v čítaní Postup zadávania a hodnotenia odovzdávacích úloh v AA škole

Ponuka eUčebníc informatiky a doplnkových služieb pre školský rok 2020/21

Aj v tomto školskom roku vám ponúkame naše online učebnice informatiky pre 2. až 8. ročník ZŠ, príslušné ročníky OG a online učebnicu Programujeme v Pythone. Keďže v tomto roku sme k nim pridali aj koronakrízový balíček a doplnkovú službu pre online vyučovanie iných predmetov, všetky potrebné informácie sme zhrnuli do tohto článku.

Pokračovať v čítaní Ponuka eUčebníc informatiky a doplnkových služieb pre školský rok 2020/21