Nové kurzy v ponuke

Prvýkrát prinášame ponuku vzdelávaní nielen pre učiteľov ale aj pre rodičov. Táto doba nás učí, na čo klásť dôraz, preto prinášame ponuku online vzdelávaní na nasledujúce témy:

 Bezpečne v NEbezpečnej sieti – najmä ale nielen pre učiteľov informatiky

 

Bezpečnosť detí v NEbezpečnej sieti – pre rodičov, ktorí chcú mať pohyb detí na internete aspoň trochu pod kontrolou

 

Zrýchlený kurz Scratch pre začiatočníkov – pre učiteľov informatiky, kým sú ešte školy uzavreté

Zrýchlený kurz Scratch pre pokročilých – pre učiteľov informatiky, kým sú ešte školy uzavreté

Pokračovať v čítaní Nové kurzy v ponuke

Bezplatné online kurzy

Nová situácia presunula nás – učiteľov do online sveta. A hoci sa nič nevyrovná osobným stretnutiam i vzdelávaniam, predsa len na online aktivity máme viac času. Rozhodli sme sa využiť túto situáciu a poskytnúť vám bezplatné online kurzy programovania v jazyku Scratch Junior a práce s našimi eUčebnicami. Pokračovať v čítaní Bezplatné online kurzy

Vzdelávacie videá zdarma

Keďže je tento čas náročný na vzdelávanie detí, začíname okrem prístupu do našich učebníc zverejňovať postupne videá o algoritmizácii a programovaní.

V tomto článku budú postupne pribúdať videá pre 6., 7. a 8. ročník. Keďže časová tieseň nám neumožňuje príliš ich prepracovávať, vopred sa ospravedlňujeme za nedokonalosti a veríme, že sa každým videom budeme stále viac zlepšovať. Pokračovať v čítaní Vzdelávacie videá zdarma

Komunikácia cez AA školu – diskusné skupiny a posielanie správ

AA škola poskytuje registrovaným užívateľom v rámci vytvorených skupín ďalšie dve možnosti komunikácie – diskusiu a posielanie správ – „e-mailov“. V tomto období to môže byť pre všetkých vítanou aktivitou. Tu vám poskytneme zdroje, kde nájdete postup, ako tieto nástroje využiť a opäť pomôcku pre žiakov, ako postupovať.

Pokračovať v čítaní Komunikácia cez AA školu – diskusné skupiny a posielanie správ

Komunikácia cez AA školu – zadávanie úloh a hodnotenie

Doteraz sme so svojimi žiakmi komunikovali priamo na hodine a aj ich úspešnosť sme mohli sledovať na obrazovkách monitorov v triede. Zadávanie úloh cez AA školu sme zväčša využívali len na povinné opakovacie hodiny. Žiaci možno ani netušili, že sme im nejaké hodiny zadali. Mimoriadna situácia si však vyžaduje mimoriadne postupy a od nás učiteľov aj viac online  komunikácie so žiakmi. ;o)

Pokračovať v čítaní Komunikácia cez AA školu – zadávanie úloh a hodnotenie