Workshop v Prahe – pozvánka

Vyrážame do Prahy a srdečne pozývame všetkých pražských učiteľov informatiky na náš prvý český workshop. Chceme vám ukázať naše eUčebnice informatiky pre ZŠ a OG, predviesť, čo pripravujeme pre českých žiakov od nového školského roka a zároveň vám chceme ponúknuť minivzdelávanie Úvod do programovania v jazyku Scratch.

Pokračovať v čítaní Workshop v Prahe – pozvánka

Informácia pre učiteľov 2. stupňa – nová verzia jazyku Scratch

Na začiatku januára bola vydaná nová verzia jazyka Scratch 3. Prostredie sa oproti verzii Scratch 2 podstatne zmenilo a zmenil sa aj formát súborov. Z toho dôvodu napr. programy vytvorené vo verzii Scratch 3 nie je možné otvoriť vo verzii Scratch 2. Opačne kompatibilita funguje, ale môžu sa vyskytnúť menšie problémy. Pokračovať v čítaní Informácia pre učiteľov 2. stupňa – nová verzia jazyku Scratch

Dočasná odstávka nášho eObchodu

Chceli by sme vás upozorniť na nutnú odstávku nášho eObchodu od 15. januára do 1. februára 2019. V tomto čase dôjde k jeho úprave. Dôvodom je fakt, že sa od 1. februára stávame platcami DPH. Prípadné objednávky eKníh a eUčebníc s nami konzultujte v tomto čase prostredníctvom mailovej pošty. Na prístup k našim učebniciam nebude mať táto odstávka žiaden vplyv. Ďakujeme za pochopenie!

Je vás už viac ako 20 tisíc! Ďakujeme!

Každý rok rastie počet žiakov, ktorí využívajú naše eUčebnice informatiky. V tomto školskom roku je ich už viac ako 20 tisíc. Približne 1200 deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia sme sprístupnili eUčebnice zdarma alebo aspoň so 60%-nou zľavou. A keďže tento rok máme v ponuke aj eUčebnicu programovania v Pythone, do počtu našich žiakov postupne pribúdajú aj stredoškoláci.

Pokračovať v čítaní Je vás už viac ako 20 tisíc! Ďakujeme!

Spomalenie AA školy

Zaznamenali sme spomalenie fungovania AA školy (eUčebnice informatiky pre 1. stupeň ZŠ) v prehliadači Mozilla Firefox. Pravdepodobne je to spôsobené nejakou jeho aktualizáciou. Problém už riešime s našimi programátormi. Prosím, používajte zatiaľ prehliadač Google Chrome alebo Opera. V týchto funguje AA škola bez problémov.

Ďakujeme za pochopenie!