Referencie na učebnice

Ako hodnotia učitelia ale aj rodičia naše eUčebnice?

Napísali o nich…

Pri výbere učebných zdrojov preferujem tie, ktoré neponúkajú hotové riešenia. Naopak, otvárajú priestor – aj pre učiteľa, aj pre žiaka – nájsť vlastnú cestu, ktorá je mu blízka; pracovať s úlohami, ktoré napĺňajú podstatu bádateľstva. Informatika s Alexom je práve taká. Ponúka množstvo námetov, materiálov či metodických návodov. Ich cieľom je inšpirovať a posúvať učiteľa v pedagogickej praxi k novým formám objavovania a vzdelávania.

Zuzana Herbrychová, mentorka, lektorka, Regionálne centrum podpory učiteľov Turiec

Učebnica informatiky od Akadémie Alexandra je podľa nášho názoru veľmi dobre skomponovanou učebnou pomôckou nielen pre žiakov. Pomôže aj učiteľom, ktorí informatiku neučia odborne, veď takýchto učiteľov je hlavne na základných školách veľa. Obsahovo je prehľadne rozdelená do lekcií a premieta sa do nej štátom určený vzdelávací štandard predmetu Informatika. Hlavnou výhodou učebnice je pestrá paleta rôznych  pre žiakov zaujímavo koncipovaných úloh so zameraním na záujmy žiakov a ich aktuálne prežívanie. Pre učiteľov sa v jednotlivých lekciách nachádzajú dobre spracované metodické príručky. Jednou z vecí, ktoré sme využívali na hodinách, bol priestor, kam mohli žiaci vložiť učiteľom zadané práce/cvičenia, ktoré neboli súčasťou online učebnice. Veľakrát sme využili aj  bonusové úlohy vhodné pre žiakov, ktorým práca na počítačoch išla rýchlejšie, a tak nemusel nadanejší žiak čakať na ostatok triedy. Tvorcom tejto učebnice sa chceme aj touto formou poďakovať a popriať im mnoho síl do ďalších takýchto projektov, pretože tento sa im podľa nášho názoru ozaj podaril.

Mgr. Samuel Kusenda a tím učiteľov informatiky ZŠ s MŠ Podolie

Na našej škole učíme informatiku pomocou el. učebnice z dielne portálu akademiaalexandra.sk. už od roku 2016. Práca s touto učebnicou je pre deti veľmi zaujímavá. Musím vyzdvihnúť sociálne cítenie autorov, ktorí sú pripravení bez poplatku sprístupniť obsah učebnice aj pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Ďakujeme!

Ľudka Barlová, riaditeľka ZŠ Spišský Štvrtok

V našej škole pracujeme s eUčebnicou informatiky pre druhý a štvrtý ročník InFoórMatika s Alexandrou. Deťom a učiteľom sa veľmi páči nový spôsob vyučovania. S online učebnicou môžu deti pracovať nielen v škole na vyučovaní, ale aj v domácom prostredí. Deti hravou formou spoznávajú svet počítačov. Učiteľ si v nej nájde množstvo metodických materiálov, plánov, môže využiť online školenia zamerané na oboznámenie s učebnicou či s programami.  V čase mimoriadneho prerušenia vyučovania v školskom roku 2019/2020 bola táto učebnica nadčasová, pretože deti pohodlne v domácom prostredí dokázali riešiť úlohy, zadávané učiteľom.

Anna Ondo-Eštoková, učiteľka ZŠ Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok

Vynikajúco spracované materiály a témy s interaktívnymi zadaniami pre žiakov… Keďže učebnice sú online, počas koronakrízy žiaci plynule a bez problémov prešli na dištančné vzdelávanie.

Lukáš Dobiš, učiteľ informatiky, Evanjelická spojená škola, Martin

eUčebnice informatiky Akadémie Alexandra naša škola využíva už veľa rokov. Sú vynikajúco spracované, pomoc zo strany autorov je ústretová, obsah sa mení a prispôsobuje novým poznatkom. Určite ich odporúčam na hodiny informatiky.

Peter Žačok, učiteľ informatiky, Základná škola Mojmírova, Piešťany

Digitálne učebnice informatiky patria k tomuto predmetu. Poskytujú nám materiály na vzdelávanie, môžeme sa „oprieť“ o metodiky, nápady a návody autoriek. Všetko máme (my aj žiaci) dostupné v škole i doma a tak môžeme prostredníctvom nich riešiť aj domáce úlohy. Ich kontrola prebehne jednoducho, pretože máte všetko na jednom mieste. V týchto „pohnutých časoch“ korony sme v čase dištančného štúdia na škole (marec – jún 2020) perfektne zvládli prechod práce v škole na prácu doma. Žiaci boli naučení na spôsob práce s digitálnou učebnicou, my učitelia takisto. Čo sa určite zmenilo – neboli sme v osobnom kontakte (často Vám chýbajú vtipné situácie, ktoré zažívate na hodinách), ale výuke to v našom prípade „neublížilo“. Samozrejme, nároky neboli kladené tak, ako by sme boli v škole – bolo treba nechať priestor hlavne profilovým predmetom, ale informatiku sme sa učili a zameškali sme minimum.
Ďakujeme kolektívu tvorcov tohto úžasného prostredia, želáme veľa síl, nápadov a ďalších inovácií!

Mgr. Šperková, Mgr. Ridzoňová, Mgr. Maruniak, učitelia informatiky
ZŠ SSV, Skuteckého 8, Banská Bystrica

Ďakujeme Akadémii Alexandra, Saške a Alexovi  za sprostredkovanie informácií v oblasti informatiky a počítačov. Je to najlepšia možná forma učenia v tomto zameraní, s ktorou sa dcérka stretla. Našla tu učebnicu – vysvetlenia zamerané na PC a programovanie. Ďalej veľmi podrobne spracované témy – ponúkajú vedomosti, kvízy, testy, odkazy i obrázky. Dieťa i pri väčšej absencii v škole si dokáže učivo dobrať a doplniť bez pomoci rodičov. Ďakujeme za takúto možnosť vzdelania, ako sa aj na informatiku patri: e-učebnici nič nechýba. Veľmi oceňujeme aj možnosť vstupu na jej stránky dlhšie než pokrýva bežný školský rok. Veľa najnovších informácii ocenia aj rodičia, ktorých PC sa stávajú súčasťou ich života, či už osobného alebo profesionálneho.

Veľa ďalších úspechov prajú Rideneovci z Banskej Bystrice

Veľká vďaka za Alexandru. Veľmi sa s mojimi tretiakmi tešíme.  Dúfam, že ešte niečo vo forme pomoci pre učiteľov vytvoríte. 

Mgr. Tatiana Cmarková, učiteľka ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava

Veľmi pekne sa vám chcem poďakovať za včerajšie skvelé školenie. Vašu stránku som preposlala už mnohým kolegom a známym. Ste úžasné, veľká vďaka za učebnice informatiky.

PaedDr. Monika Bilická, Spojená škola internátna pre deti s NKS Bratislava

Včerajší webinár bol super. Učím s AA školou prvýkrát a bolo fajn mať ozrejmené tieto veci. Sama som bola prekvapená ako skvelo sú jednotlivé lekcie spracované, že učiteľ to má všetko prichystané, stačí mu prísť na hodinu. Ďakujem Vám za Vašu prácu, ktorá uľahčuje tú našu.

Mgr. Petrana Poloncová, ZŠ s MŠ J. V. Dolinského, Martin

Chcem Vám veľmi pekne poďakovať a vyjadriť obdiv nad prepracovanosťou učebnice informatiky, ktorú používame. Veľmi dobre sa nám s ňou pracuje.

Mgr. Jana Zánová, ZŠ Kúpeľná 2, Prešov