Tematické plány

Na tejto stránke nájdete (postupne) tematické plány informatiky pre oba stupne ZŠ. Môžete si ich stiahnuť a používať bez ohľadu na to, či využívate alebo nevyužívate naše eUčebnice.

Určite potešíme aj učiteľov SŠ a vyšších ročníkov 8-ročných gymnázií, ktorí tu nájdu aj TP k učebnici Programujeme v Pythone.

Plány pre školský rok 2018/19, vrátane TP Programovania v Pythone, sú otestované aj v ASC Agende, a teda by ste nemali mať problém s ich importovaním. Pri kopírovaní si označte obsah stĺpcov označených zelenou farbou.

Ak by ste si ich chceli vytlačiť, všetky majú nastavenú oblasť tlače.

Tematické plány pre jednotlivé ročníky nájdete v osobitných hárkoch excelovského dokumentu.

Pozor! Tematické plány informatiky pre 1. stupeň ZŠ sa nezhodujú s plánmi z minulého školského roku. Ich obsah sme aktualizovali.

TP informatiky pre 1. stupeň ZŠ verzia z 7.6.2018

TP k učebnici Programujeme v Pythone  pre 1. a 2. ročník SŠ a vyšších ročníkov 8-ročných gymnázií