Tematické plány

Na tejto stránke nájdete tematické plány informatiky pre oba stupne ZŠ. Môžete si ich stiahnuť a používať bez ohľadu na to, či využívate alebo nevyužívate naše eUčebnice. Sú v súlade s iŠVP a naše eUčebnice s nimi presne korešpondujú.

Určite potešíme aj učiteľov SŠ a vyšších ročníkov 8-ročných gymnázií, ktorí tu nájdu aj TP k učebnici Programujeme v Pythone (autor P. Kučera).

Plány pre školský rok 2020/21, vrátane TP Programovania v Pythone, sú otestované aj v ASC Agende, a teda by ste nemali mať problém s ich importovaním.

Ak by ste si ich chceli vytlačiť, všetky majú nastavenú oblasť tlače.

Tematické plány pre jednotlivé ročníky nájdete v osobitných hárkoch excelovského dokumentu na stiahnutie tu:

TP informatiky pre 1. stupeň ZŠ na školský rok 2021/22 (formát .xlsx)

TP z informatiky pre 2. stupeň ZŠ (vrátane plánovaného 9. ročníka) na školský rok 2021/22 (formát .xlsx)

TP k učebnici Programujeme v Pythone (formát .xlsx)  pre 1. a 2. ročník SŠ a vyšších ročníkov 8-ročných gymnázií

 

Upozornenie k 7. ročníku. V iŠVP nám pri téme grafika a multimédiá prirodzene chýbali témy spracovanie fotografie a zvuku. Preto sme ich pridali, ale v prípade potreby ich môžete čiastočne alebo úplne vynechať. V časti algoritmizácia a programovanie nám zasa v iŠVP chýbala tvorba nových príkazov/blokov, procedúr a cyklus s podmienkou. Tiež sme ich doplnili, ale naozaj ich neodporúčame z didaktického hľadiska vynechať.