Úprava preferencií (úprava profilu, zmena hesla, nastavenie notifikácií)

2016-09-20_11-18-23Tu sa dozviete, ako si môžete prispôsobiť Moodle a jeho služby svojim potrebám.

Všetky nastavenia v novej podobe Moodle nájdete pod svojim prihlásením vpravo hore a skrývajú sa pod položkou Preferencie.

2016-09-20_11-18-42

Z preferencií sú pre vás dôležité tri:

  • upraviť profil,
  • zmeniť heslo,
  • posielanie správ.

Úprava profilu

V úprave profilu bude asi najviac zaujímať vás i vašich žiakov doplnenie obrázka používateľa, prípadne nejakých informácií o sebe. V každom prípade myslite na ochranu osobných údajov, nech sú to len informácie, ktoré nie sú závažného charakteru. Obrázok nemusí byť vlastná fotografia, ale nejaký ilustračný, alebo kresba. Nemusíte sa však báť použiť aj vlastnú fotografiu. Má malú veľkosť a všetci ste zaradení v oddelených skupinách.

2016-09-20_11-19-49

2016-09-20_11-20-04Obrázok prenesiete do okienka myškou (podobne ako keď žiaci odovzdávajú úlohy) a nezabudnite dole stlačiť tlačidlo Aktualizovať profil.

Zmena hesla

Zmena hesla je po prvom prihlásení je určite nutná u učiteľov a žiakov druhého stupňa. Na prvom stupni to nerobte, pokiaľ to nie je nutné. Nové heslo totiž musí splňovať oveľa viac kritérií ako to, ktoré ste od nás dostali a pre žiakov môže byť náročnejšie ho písať. Kritériá máte napísané nad okienkom pre doplnenie súčasného hesla.2016-09-20_11-23-26

Pri strate hesla si dajte poslať nové a to pri prvom prihlásení zmeňte.

2016-09-20_11-54-03POZOR!

Nové heslo príde učiteľom na ich prihlasovací mail, teda ten, ktorý majú uvedený v profile. Žiaci dostanú nové heslo na ich mail v prípade ak ho majú (zatiaľ ho má len pár škôl), alebo na mail, ktorý sme škole vytvorili. Informáciu o tom,  ako sa do neho dostanú sme poslali každej škole spolu s prihlasovacími údajmi do eUčebníc.

Zmena posielania správ (notifikácií)

Ako učitelia máte prednastavené zasielanie mailových správ v prípade, že vám žiak pošle nejakú správu, odovzdá úlohu a pod. Niektorí to vítajú, pre iných to môže byť otravné a to hlavne v prípade, že všetky správy idú do vašej súkromnej schránky. Tento problém môžete riešiť dvomi spôsobmi:

  1. Vytvorte si novú schránku len na tento účel a zmeňte si mailovú adresu v nastavení odosielania správ. Občas do nej môžete pozrieť, ale maily vám nebudú zahlcovať vašu súkromnú mailovú schránku. Túto možnosť nájdete úplne dole na stránke. Nezabudnite si uložiť uvedenú zmenu.
    2016-09-20_11-26-14
  2. V nastavení posielania správ odznačte posielanie e-mailov v položkách správy, fórum, prednáška i zadania a dole na stránke uložte zmeny. Tu zobrazujeme len položku Zadanie.

    2016-09-20_11-25-04

Poznámka:
V minulej verzii Moodle druhý postup nefungoval spoľahlivo a učitelia museli tak či tak pristúpiť k prvej možnosti. Aktuálne je pre nás časovo náročné to otestovať, preto nás poteší informácia od vás, či v novej verzii je už toto funkčné. Ďakujeme!