Komunikácia cez AA školu – diskusné skupiny a posielanie správ

AA škola poskytuje registrovaným užívateľom v rámci vytvorených skupín ďalšie dve možnosti komunikácie – diskusiu a posielanie správ – „e-mailov“. V tomto období to môže byť pre všetkých vítanou aktivitou. Tu vám poskytneme zdroje, kde nájdete postup, ako tieto nástroje využiť a opäť pomôcku pre žiakov, ako postupovať.

Diskusné skupiny

Spôsob vedenia diskusie i možné námety na jej obsah nájdete v Kabinete AA školy v časti Práca v skupinách/triedach.

Témy diskusie môžu zadávať aj žiaci, ale pokúste sa to robiť nejako organizovane. Napríklad si najprv spravte diskusiu o tom, čo by mohlo byť témou diskusií a potom ich pridávajte postupne – jednu tému na týždeň. Pridaním témy poverte žiaka, možno práve toho, ktorý túto tému navrhol. Nižšie nájdete odkaz na pomôcku pre žiakov v podobe jednoduchého obrazového návodu. Môžete ju preposlať rodičom vašich žiakov.

Diskusie v AA škole

Mailová pošta v rámci AA školy

Pokiaľ ste sa téme mailovej pošty ešte nevenovali (preberáme ju v 4. ročníku, v 18. hodine – Nie je pošta ako pošta), použite ako návod na postup posielania správ videonávod pre žiakov, ktorý nájdete tu. Odkaz na toto video môžete poskytnúť aj rodičom. Vnútorná pošta funguje len v rámci učiteľa a detí, ktorí sú zaradení do jednej skupiny.

Postup posielania správ v našej vnútornej mailovej pošte nájdu registrovaní učitelia aj v Kabinete AA školy v časti Posielanie správ. V návode venujte pozornosť posielaniu skupinových správ a nezabudnite upozorniť žiakov, kde sa im zobrazujú.

Prajeme vám príjemnú komunikáciu v rámci AA školy!