Komunikácia cez AA školu – diskusné skupiny a posielanie správ