Ako na dištančné vzdelávanie informatiky na 1. stupni ZŠ

Doteraz sme so svojimi žiakmi komunikovali priamo na hodine a aj ich úspešnosť sme mohli sledovať na obrazovkách monitorov v triede. Keďže od pondelka 11. 1.  čaká aj žiakov 1. stupňa dištančné vzdelávanie, je čas pripomenúť si postup zadávania úloh cez AA školu a komunikáciu prostredníctvom správ (vnútornej „mailovej“ pošty).  V článku nájdete aj návody pre deti (rodičov).

Zadávanie úloh pri dištančnej výučbe

V krátkom videonávode si pozrite, ako môžete žiakom postupne zadávať úlohy na jednotlivé týždne, ako si jednoducho zobrazíte ich úspešnosť a ako môžete žiakov potešiť slovným hodnotením ich práce.

Komunikácia, zadávanie úloh a hodnotenie v AA škole

Tu si môžete stiahnuť aj obrazový návod pre deti (rodičov), aby vedeli, kde majú zadané úlohy hľadať. Môžete ho rodičom poslať v prílohe správy z edupage alebo mailom.

Návod k zobrazeniu zadaných úloh v AA škole

Mailová pošta v rámci AA školy

Pokiaľ ste sa téme mailovej pošty ešte nevenovali (preberáme ju v 4. ročníku na hodine s názvom Nie je pošta ako pošta), použite ako návod na postup posielania správ videonávod pre žiakov, ktorý nájdete tu. Odkaz na toto video môžete poskytnúť aj rodičom. Vnútorná pošta funguje len v rámci učiteľa a detí, ktorí sú zaradení do jednej skupiny.

Postup posielania správ v našej vnútornej mailovej pošte nájdu registrovaní učitelia aj v Kabinete AA školy v časti Posielanie správ. V návode venujte pozornosť posielaniu skupinových správ a nezabudnite upozorniť žiakov, kde sa im zobrazujú.

Prajeme všetkým, aby táto mimoriadna situácia netrvala dlho a všetci sme sa zdraví vrátili do škôl.