Bezplatné vzdelávanie k eUčebniciam informatiky pre 1. aj 2. stupeň ZŠ

Pozývame učiteľov informatiky na bezplatné webinárové vzdelávanie k našim eUčebniciam. Uskutoční sa v dňoch 13, 19. a 20. 10. Tentoraz sme pripravili dva termíny pre učiteľov 2. stupňa a jeden (dodatočný) pre učiteľov 1. stupňa ZŠ.  Viac informácií a odkaz na prihlasovací formulár nájdete na tejto stránke. Ďalšie vzdelávanie k používaniu učebníc v tomto školskom roku už neplánujeme.

Informatika s Alexandrou – učebnice pre všetkých žiakov 1. stupňa a ich učiteľov

V tomto školskom roku prichádzame opäť s ponukou online učebníc informatiky pre žiakov 1.stupňa ZŠ. Ich kvalitu potvrdzujú získané doložky s platnosťou do 31. 8. 2026.

V čom sú naše učebnice výnimočné?

Učebnice sú vytvorené v špeciálnom prostredí, užívateľsky príjemnom pre žiakov aj učiteľov. Pokrývajú obsahový aj výkonový štandard iŠVP, ale poskytujú aj niečo navyše pre školy, ktoré vyučujú informatiku od 2. ročníka (plus línia učebníc  – Informatika s Alexandrou 2+, 3+, 4+). Tých „plusov“ je ale v učebniciach oveľa viac. Pokračovať v čítaní Informatika s Alexandrou – učebnice pre všetkých žiakov 1. stupňa a ich učiteľov

Informatika s Alexom – najkomplexnejšie učebnice informatiky pre 2. stupeň

Aj v novom školskom roku vám prinášame ponuku našich online učebníc informatiky pre 5. – 8. ročník ZŠ a príslušné ročníky OG.

V čom sú naše učebnice jedinečné?

Ich obsah pokrýva obsahový aj výkonový štandard iŠVP a zároveň napĺňa ciele pripravovanej kurikulárnej reformy základného vzdelávania (pozri www.vzdelavanie21.sk). Ponúkajú však oveľa viac. Pokračovať v čítaní Informatika s Alexom – najkomplexnejšie učebnice informatiky pre 2. stupeň

Migrácia AA školy na nový server

Snažíme sa nestále zlepšovať naše služby. Teto týždeň budeme migrovať AA školu na nový server. Vzhľadom na túto skutočnosť zmažeme databázu súčasných užívateľov. Súkromným užívateľom obnovíme kontá po úspešnej migrácii. Ďakujeme za pochopenie.

Webinárové zoznamky s našimi eUčebnicami informatiky

Tak, ako každý rok v tomto čase,  vám ponúkame bezplatné online zoznamky s našimi eUčebnicami informatiky. Pretože sú učebnice pre 1. a 2. stupeň ZŠ  vytvorené v dvoch nezávislých systémoch, vzdelávania budú prebiehať osobitne pre učiteľov 1. a 2. stupňa. Učebnice pre 2. stupeň ZŠ sú taktiež vhodné pre nižšie ročníky osemročných gymnázií.

Pokračovať v čítaní Webinárové zoznamky s našimi eUčebnicami informatiky

Jarné termíny vzdelávaní

Ponúkame učiteľom informatiky možnosť prihlásiť sa na štyri vzdelávania. Dve z nich sa venujú programovaniu v jazykoch Scratch Junior (pre učiteľov informatiky na 1. stupni ZŠ) a v jazyku Scratch (pre učiteľov 2. stupňa ZŠ a OG). Súčasťou týchto vzdelávaní je aj  metodika výučby programovania. Zároveň ponúkame vzdelávanie v oblasti počítačovej bezpečnosti a našu novinku – vzdelávanie Sociálne siete. Všetky vzdelávania prebehnú online formou.

Pokračovať v čítaní Jarné termíny vzdelávaní

Myšlienkové mapy učebníc informatiky pre 1. stupeň ZŠ

Učitelia AA školy (učebnice informatiky pre 1. stupeň ZŠ) vedia, že okrem samotných učebníc majú k dispozícii aj Klub expertov. Jeho obsahom je softvérová alternatíva pre niektoré úlohy v učebniciach, ale okrem toho  poskytuje aj možnosti rozšíriť žiakom obsah učebnice o ďalšie témy či projekty. Aby ste mali prehľad, čo v Klube expertov nájdete, z akých tém si môžete vybrať, spracovali sme tento obsah pre každý ročník do myšlienkovej mapy.  Ich aktuálne verzie s malými novinkami vám ponúkame tu.

Pokračovať v čítaní Myšlienkové mapy učebníc informatiky pre 1. stupeň ZŠ