eUčebnica informatiky pre 3. ročník ZŠ (3+) – ročná licencia na súkromné účely

12,00  s DPH (10,00  bez DPH)

eUčebnica InFóoorMatika s Alexandrou 3+ je spracovaná v interaktívnom prostredí, špeciálne pripravenom pre žiakov prvého stupňa. Je pokračovaním eUčebnice 2+. Obsah učebnice zodpovedá iŠVP, pričom + línia je určená žiakom, ktorí sa informatiku učia s našimi učebnicami od 2. ročníka. Títo žiaci pokračujú ďalej učebnicou 4+.

eUčebnica je prístupná pomocou webových prehliadačov (mimo Internet Explorer). Každé dieťa dostáva svoj vlastný prístup. Pri súkromnej objednávke rodič dostáva zároveň prístup do Kabinetu.

Učebnica má do 31. 8. 2026 platnú doložku MŠVVaŠ SR číslo 2022/15525:7-A2201.

Autorka: PaedDr. Martina Chalachánová

Dĺžka trvania licencie: vždy do 31.7. príslušného školského roka

Katalógové číslo: 18eu08 Kategórie:

Popis

Na deti čaká:

 • kamarátka Saška, Ivica klávesnica, tvorivé pero Fero, agent Šifra a iní sprievodcovia (dabovaní animovaní i statickí lektori);
 • tvorba animácií v programe Pivot;
 • štruktúry v rodine Usporiadaných – upratovanie špajze, nákupy i práca s tabuľkami;
 • šifrovanie i dešifrovanie rôznych textových i obrazových správ, skúška agenta Šifru;
 • ďalší výcvik neposlušného Dunča;
 • pre tých najzvedavejších aj Klub expertov.

S učebnicou získajú:

 • interaktívne materiály a rôzne aktivity na každú hodinu;
 • videonávody a našepkávače, ktoré podporujú samostatnosť žiakov;
 • zadania umožňujúce zaujať žiakov s rôznymi počítačovými zručnosťami i preferovanými spôsobmi učenia;
 • doplnky v podobe slovníčka pojmov, súborov (pomôcok a pracovných listov), odkazov na zaujímavé stránky, kalkulačka, miesto pre vlastné poznámky;
 • vlastné objavovanie informácií, riešenie rôznych záhad, detektívnych prípadov;
 • možnosť získať rôzne tituly a certifikát;
 • pre tých najzvedavejších aj Klub expertov.

Učebnica obsahuje:

 • interaktívne materiály a rôzne aktivity na každú hodinu;
 • videonávody a našepkávače, ktoré podporujú samostatnosť detí;
 • zadania umožňujúce zaujať deti s rôznymi počítačovými zručnosťami i preferovanými spôsobmi učenia;
 • doplnky v podobe slovníčka pojmov, súborov (pomôcok a pracovných listov), odkazov na zaujímavé stránky, kalkulačka, miesto pre vlastné poznámky;
 • priestor na vzájomnú bezpečnú komunikáciu.

Interaktívne materiály nevyžadujú kontrolu, tá prebieha automaticky farebným označením a komentárom lektorov. Učebnice sú doplnené úlohami, ktoré deti plnia v detských programoch, alebo rôznych webových aplikáciách.

Rodičia navyše získajú:

 • linky a návody na inštaláciu a využitie voľne dostupných programov;
 • ďalšie pripravené materiály (PL, zápisníky objaviteľov, saškatituly, certifikáty…);
 • podrobné metodické návody ku každej hodine;
 • návody a bezplatné webináre na prácu s eUčebnicou.
Prístup pre rodiča Pri súkromnej objednávke eUčebnice má rodič zdarma prístup do Kabinetu v AA škole a metodických príručiek k učebniciam druhého stupňa.
Podpora Na stránke Akadémie Alexandra nájdete na karte Podpora pomoc v podobe formulára pre nahlásenie straty hesla,  tematických plánov, videonávodov a iných postupov na používanie eUčebníc. Ďalšie podrobné návody a prípravy na každú hodinu, ktoré vám pomôžu viesť svoje dieťa, nájdete v Kabinete AA školy a metodických príručkách k učebniciam 2. stupňa ZŠ.
Webináre Pre rodičov detí využívajúcich naše eUčebnice realizujeme bezplatné webináre, na ktorých sa bližšie zoznámia s učebnicami. Na tieto webináre môžete „priniesť“ vlastné otázky k ich využívaniu.
Vyskúšajte si AA školu
Prvé štyri hodiny v každom ročníku AA školy (eUčebnice pre 1. stupeň ZŠ) si môžete vyskúšať bez potreby registrácie.

Možno by sa Vám páčilo…