eUčebnica informatiky pre 7. ročník ZŠ – ročná licencia na súkromné účely

12,00  s DPH (10,00  bez DPH)

Učebnica je vytvorená v prostredí Moodle na báze eLearningu, s upraveným grafickým prostredím. Obsah zodpovedá iŠVP. Je prístupná pomocou webových prehliadačov. Každé dieťa dostáva svoj vlastný prístup. Pri súkromnej objednávke rodič zároveň dostáva prístup do metodickej príručky k eUčebnici.

Poznámka: Učebnice 7.-.8. ročníka sú spojené do jedného celku, čo umožňuje prispôsobiť si poradie tém a tempo práce. 

Autorky: Mgr. Eva Uličná, PaedDr. Martina Chalachánová 

Dĺžka trvania licencie: vždy do 31.7. príslušného školského roka

Katalógové číslo: 18eu18 Kategórie:

Popis

Na žiakov čaká:

zaujímavé úlohy a problémy, odhaľovanie konšpirácií a dezinformácií ale aj ich vlastná tvorba, spoznávanie tajov a krás programovania

V 7. ročníku sa oboznámia s nasledujúcimi témami:

 1. Počítač – niečo málo o hardvéri a softvéri
 2. Konšpirácie – ako odhaliť, čo je na internete pravda a čo nie
 3. Obrázky a fotografie – letom – svetom bitmapovou grafikou, ako upraviť fotografiu v počítači, pre najšikovnejších aj tvorba konšpiračnej fotografie
 4. Multimédiá – úprava zvuku aj videa
 5. Programovanie – cykly, vlastné príkazy, náhodné číslo a na záver možno aj prvá vlastnoručne vyrobená počítačová hra

S učebnicou získajú:

 • množstvo zaujímavých informácií, zábavných úloh na rôznej úrovni náročnosti a pre rôzne typy detí, ich počet dáva možnosť výberu;
 • výklad nového učiva, ktorý umožňuje individuálnu prácu dieťaťa na hodine;
 • motiváciu detí v podobe získavania bodov – sašuliakov;
 • obsah budujúci zdravý postoj detí k IT technológiám a duševnému vlastníctvu; úlohy zamerané na rozvoj logického myslenia, tvorivosti, čitateľskej gramotnosti, schopnosti komunikovať, zaujať vlastný postoj a na budovanie hodnotového systému detí.

Rodičia (z pohľadu učiteľa) navyše získajú:

 • kompletne pripravené a rozpracované vyučovacie hodiny na celý školský rok, pomocné materiály,
 • pracovné listy, obrázky apod.,
 • metodické návody na vedenie každej hodiny, správne riešenia úloh prístupné iba učiteľovi/rodičovi, vypracované tematické plány,
 • úložisko detských prác.

Ďalšie plusy pre rodičov:

prístup do eUčebníc aj z domu, prehľad o tom, čo sa deti učia, príležitosť venovať sa zmysluplným aktivitám na počítači aj v domácom prostredí, možnosť podľa podrobných návodov nainštalovať deťom do počítača overené voľne dostupné programy.

 

Prístup pre rodiča Pri súkromnej objednávke eUčebnice má rodič zdarma prístup do Kabinetu v AA škole a metodických príručiek k učebniciam druhého stupňa.
Podpora Na stránke Akadémie Alexandra nájdete na karte Podpora pomoc v podobe formulára pre nahlásenie straty hesla,  tematických plánov, videonávodov a iných postupov na používanie eUčebníc. Ďalšie podrobné návody a prípravy na každú hodinu, ktoré vám pomôžu viesť svoje dieťa, nájdete v Kabinete AA školy a metodických príručkách k učebniciam 2. stupňa ZŠ.
Webináre Pre rodičov detí využívajúcich naše eUčebnice realizujeme bezplatné webináre, na ktorých sa bližšie zoznámia s učebnicami. Na tieto webináre môžete „priniesť“ vlastné otázky k ich využívaniu.
Vyskúšajte si AA školu
Prvé štyri hodiny v každom ročníku AA školy (eUčebnice pre 1. stupeň ZŠ) si môžete vyskúšať bez potreby registrácie.

Možno by sa Vám páčilo…