Programovanie Arduino

96,00  s DPH (80,00  bez DPH)

Online inovačné vzdelávanie.

Cieľové skupiny: učiteľ 2. stupňa ZŠ, učiteľ strednej školy

Rozsah vzdelávania: 25 vyučovacích hodín prezenčne (online), 25 dištančne (samostatná práca na dištančných úlohách a záverečnom zadaní)

Začiatok vzdelávania: 24.4. alebo po naplnení min. kapacity, vzdelávanie bude predbežne prebiehať každý pondelok od 16:30 do 19:00 hod.

Maximálny počet účastníkov: 25

Lektor: Ing. Martin Uhrin

25 na sklade

Katalógové číslo: 23vz1-1 Kategórie:

Popis

Spôsob konania: online

Použitá platforma: Microsoft Teams

Podmienky pre získanie osvedčenia:

 • Najmenej 80 % osobná účasť na prezenčnej (online) forme vzdelávania, t.j. 20 z 25 hodín.
 • Vypracovanie a odovzdanie všetkých výstupov dištančnej formy vzdelávania.
 • Vypracovanie a predstavenie záverečnej prezentácie pred trojčlennou komisiou v súlade s § 56 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z.

Čo v prípade, že sa niektorý týždeň stretnutia nemôžete zúčastniť alebo zlyhá vaša technika?
Z každého webinára sa zhotovuje videozáznam, ktorý budete mať k dispozícii a môžete si podľa neho látku dobrať.

Obsah vzdelávania:

 • 1. Arduino začíname
  1.1 Čo prináša nová učebnica Arduina
  1.2 Úvod do sveta programovania hardvéru
  1.3 Vstupno výstupné komponenty
  1.4 Oživujeme Arduino
 • 2. Svetelná dióda ako výstupný prvok
  2.1  Princíp svetelnej diódy
  2.2 Meranie elektrického odporu
  2.3 Premenné typ int, digitálne funkcie
  2.4 Riešený projekt so svetelnou diódou
  2.5 Metodika výučby
  2.6 Dištančné úlohy
 • 3. Obvody
  3.1 Princíp piezoelektrického bzučiaka
  3.2 Príkaz priradenia, rozširujúce poznatky o premenných, digitálne funkcie, cykly
  3.3 Riešené projekty Bzučiaka
  3.4 Metodika výučby
  3.5 Dištančné úlohy
 • 4. Riadenie Servomotorom
  4.1 Princíp servomotora
  4.2 Druhy signálov používané v Arduine
  4.3. Jednoduchý podmienený príkaz if, digitálne funkcie, parametre funkcií
  4.4 Metodika výučby
  4.5 Riešený projekt
  4.6 Dištančné úlohy
 • 5. Ovládame na diaľku pomocou IR
  5.1 IR Prijímač a vysielač a ich komunikácia
  5.2 Práca s monitorom sériového portu
  5.3 Štruktúra switch, digitálne funkcie
  5.4 Metodika výučby
  5.5 Riešený projekt
  5.6 Dištančné úlohy
 • 6. Ultrazvukový snímač ako meracie zariadenie
  6.1 Ultrazvukový senzor jeho princíp a využitie
  6.2 Premenné typu long, float a String
  6.3 Metodika výučby
  6.4 Riešený projekt
  6.5 Dištančné úlohy
 • 7. Riadime otáčky elektromotora
  7.1 Princíp elektromotora
  7.2 Usmerňovacia dióda, tranzistor a ovládač ako komponenty určené pre ovládanie a ochranu motora
  7.3. Digitálne funkcie, zložené operátory
  7.4 Metodika výučby
  7.5 Riešený projekt
  7.6 Dištančné úlohy
 • 8. Komunikácia cez Display
  8.1 Použité komponenty
  8.2 Riadkový display,  maticový display
  8.3 Analógový signál pre komunikáciu s displejom
  8.4 Analógové funkcie , dátová štruktúra pole
  8.5 Metodika výučby
  8.6 Riešený projekt
  8.7 Dištančné úlohy
 • 9. Nahrávanie zvuku
  9.1 Modul zvuku
  9.2 Metodika výučby
  9.3 Riešený projekt
 • 10. Ročníkové projekty
  10.1 Návrh projektu
  10.2 Stavba projektu
  10.3 Programovanie a ladenie
  10.4 Záverečný projekt

Možno by sa Vám páčilo…