Myšlienkové mapy učebníc informatiky pre 1. stupeň ZŠ

Učitelia AA školy (učebnice informatiky pre 1. stupeň ZŠ) vedia, že okrem samotných učebníc majú k dispozícii aj Klub expertov. Jeho obsahom je softvérová alternatíva pre niektoré úlohy v učebniciach, ale okrem toho  poskytuje aj možnosti rozšíriť žiakom obsah učebnice o ďalšie témy či projekty. Aby ste mali prehľad, čo v Klube expertov nájdete, z akých tém si môžete vybrať, spracovali sme tento obsah pre každý ročník do myšlienkovej mapy.  Ich aktuálne verzie s malými novinkami vám ponúkame tu.

Novinky v myšlienkových mapách

V nových mapách nájdete všetky doplnené hodiny z Klubu expertov. Niektoré témy z učebníc môžete kompletne nahradiť projektom z Klubu expertov – na to v mapách osobitne upozorňujeme. K tomu sme pridali do priečinka aj celý zoznam hodín Klubu expertov. Prípravy k hodinám z Klubu expertov nájdete v Kabinete.

Obsah Klubu expertov budeme naďalej priebežne dopĺňať. Ďalšia aktualizácia máp prebehne opätovne až pri príprave nového školského roku. Myšlienkové mapy nájdete aj v doplnenom Balíčku podporných materiálov k učebniciam. Odkaz naň sme dnes zasielali školám.

Myšlienkové mapy

Prajeme príjemnú prácu s našimi učebnicami!