eUčebnica informatiky pre 3. ročník ZŠ (3+) – ročná licencia pre školy

4,00  s DPH (3,33  bez DPH)

eUčebnica InFóoorMatika s Alexandrou 3+ je spracovaná v interaktívnom prostredí, špeciálne pripravenom pre žiakov prvého stupňa. Je pokračovaním eUčebnice 2+. Obsah učebnice zodpovedá iŠVP, pričom + línia je určená žiakom, ktorí sa informatiku učia od 2. ročníka. Títo žiaci pokračujú ďalej učebnicou 4+.

eUčebnica je prístupná pomocou webových prehliadačov (mimo Internet Explorer). Každý žiak/učiteľ dostáva svoj vlastný prístup.

Učebnica má do 31. 8. 2026 platnú doložku číslo 2022/15525:7-A2201 a teda môže byť hradená z finančných prostriedkov MŠVVaŠ SR.

Autorka: PaedDr. Martina Chalachánová

Popis

Na žiakov čaká:

 • kamarátka Saška, Ivica klávesnica, tvorivé pero Fero, agent Šifra a iní sprievodcovia (dabovaní animovaní i statickí lektori);
 • kreslenie v Ateliéri ReNátA alebo programe Skicár;
 • tvorba animácií v programe Pivot;
 • štruktúry v rodine Usporiadaných – upratovanie špajze, nákupy i práca s tabuľkami;
 • šifrovanie i dešifrovanie rôznych textových i obrazových správ, skúška agenta Šifru;
 • ďalší výcvik neposlušného Dunča;
 • programovanie Scratcha Juniora;
 • pre tých najzvedavejších aj Klub expertov.

Učitelia s učebnicou získajú:

 • interaktívne materiály a rôzne aktivity na každú hodinu;
 • videonávody a našepkávače, ktoré podporujú samostatnosť žiakov;
 • zadania umožňujúce zaujať žiakov s rôznymi počítačovými zručnosťami i preferovanými spôsobmi učenia;
 • doplnky v podobe slovníčka pojmov, súborov (pomôcok a pracovných listov), odkazov na zaujímavé stránky, kalkulačka, miesto pre vlastné poznámky;
 • motiváciu žiakov v podobe vlastného objavovania informácií, riešenia rôznych záhad, detektívnych prípadov a získania rôznych titulov a certifikátu;
 • priestor na vzájomnú bezpečnú komunikáciu.

Interaktívne materiály nevyžadujú kontrolu zo strany učiteľa. Tá prebieha automaticky farebným označením a komentárom lektorov. Učebnice sú doplnené úlohami, ktoré žiaci plnia v detských programoch, alebo rôznych webových aplikáciách.

Učitelia navyše získajú:

 • linky a návody na inštaláciu a využitie voľne dostupných programov;
 • ďalšie pripravené materiály – tzv. Balíček podporných materiálov (PL, zápisníky objaviteľov, saškatituly, certifikáty, pripravené programčeky…);
 • podrobné metodické návody ku každej hodine, možnosť pridávať a hodnotiť vlastné úlohy;
 • vypracované tematické plány exportovateľné do elektronických triednych kníh;
 • návody a bezplatné webináre na prácu s eUčebnicou.

Ďalšie plusy pre rodičov:

prístup do eUčebníc aj z domu, podpora dištančného vzdelávania, prehľad o tom, čo sa deti učia, príležitosť venovať sa  zmysluplným aktivitám na počítači aj v domácom prostredí, možnosť podľa podrobných návodov nainštalovať deťom do počítača  overené voľne dostupné programy. 

 

Prístup pre učiteľa S hromadnou objednávkou eUčebníc majú učitelia prístup zdarma.
Podpora Na stránke Akadémie Alexandra nájdete na karte Podpora pomoc v podobe rôznych formulárov, tematických plánov a návodov na používanie eUčebníc v podobe videa či textu s obrázkami. Ďalšie podrobné návody a prípravy na každú hodinu nájdete v Kabinete AA školy alebo metodických príručkách k učebniciam 2. stupňa a SŠ.
Webináre Pre učiteľov využívajúcich naše eUčebnice realizujeme bezplatné webináre, na ktorých sa bližšie zoznámia s učebnicami. Na tieto webináre môžete „priniesť“ vlastné otázky k ich využívaniu.
Vyskúšajte si AA školu
Prvé štyri hodiny v každom ročníku AA školy (učebnice pre 1. stupeň ZŠ) si môžete vyskúšať bez potreby registrácie. Môžete s nimi pracovať hneď od začiatku školského roku, kým nedostanete prihlasovacie údaje žiakov.

Možno by sa Vám páčilo…