eUčebnica informatiky pre 4. ročník ZŠ – ročná licencia pre školy

4,00  s DPH (3,33  bez DPH)

eUčebnica InFóoorMatika s Alexandrou 4 je spracovaná v interaktívnom prostredí, špeciálne pripravenom pre žiakov prvého stupňa. Obsah učebnice zodpovedá iŠVP, pričom je tvorená pre žiakov, ktorí sa informatiku učia od 3. ročníka.

eUčebnica je prístupná pomocou webových prehliadačov (mimo Internet Explorer). Každý žiak/učiteľ dostáva svoj vlastný prístup.

Učebnica má do 31. 8. 2026 platnú odporúčaciu doložku číslo 2022/11196:5-A2201 a teda môže byť hradená z finančných prostriedkov MŠVVaŠ SR.

Autorka: PaedDr. Martina Chalachánová

Popis

Na žiakov čaká:

 • kamarátka Saška, Ivica klávesnica, tvorivé pero Fero, agent Šifra a iní sprievodcovia (dabovaní animovaní i statickí lektori);
 • tvorba animácií v ateliéri ReNátA alebo programe Pivot;
 • písanie správ (bezpečná skupinová e-mailová pošta);
 • štruktúry v rodine Usporiadaných – upratovanie špajze, nákupy, práca s tabuľkami i prípravy na dovolenku;
 • šifrovanie i dešifrovanie rôznych textových i obrazových správ, skúška agenta Šifru;
 • ďalší výcvik neposlušného Dunča;
 • programovanie Scratcha Juniora;
 • pre tých najzvedavejších aj Klub expertov.

Učitelia s učebnicou získajú:

 • interaktívne materiály a rôzne aktivity na každú hodinu;
 • videonávody a našepkávače, ktoré podporujú samostatnosť žiakov;
 • zadania umožňujúce zaujať žiakov s rôznymi počítačovými zručnosťami i preferovanými spôsobmi učenia;
 • doplnky v podobe slovníčka pojmov, súborov (pomôcok a pracovných listov), odkazov na zaujímavé stránky, kalkulačka, miesto pre vlastné poznámky;
 • motiváciu žiakov v podobe vlastného objavovania informácií, riešenia rôznych záhad, detektívnych prípadov a získania rôznych titulov a certifikátu;
 • priestor na vzájomnú bezpečnú komunikáciu.

Interaktívne materiály nevyžadujú kontrolu zo strany učiteľa. Tá prebieha automaticky farebným označením a komentárom lektorov. Učebnice sú doplnené úlohami, ktoré žiaci plnia v detských programoch, alebo rôznych webových aplikáciách.

Učitelia navyše získajú:

 • linky a návody na inštaláciu a využitie voľne dostupných programov;
 • ďalšie pripravené materiály – tzv. Balíček podporných materiálov (PL, zápisníky objaviteľov, saškatituly, certifikáty, pripravené programčeky…);
 • podrobné metodické návody ku každej hodine, možnosť pridávať a hodnotiť vlastné úlohy;
 • vypracované tematické plány exportovateľné do elektronických triednych kníh;
 • návody a bezplatné webináre na prácu s eUčebnicou.

Ďalšie plusy pre rodičov:

prístup do eUčebníc aj z domu, podpora dištančného vzdelávania, prehľad o tom, čo sa deti učia, príležitosť venovať sa  zmysluplným aktivitám na počítači aj v domácom prostredí, možnosť podľa podrobných návodov nainštalovať deťom do počítača  overené voľne dostupné programy. 

 

Prístup pre učiteľa S hromadnou objednávkou eUčebníc majú učitelia prístup zdarma.
Podpora Na stránke Akadémie Alexandra nájdete na karte Podpora pomoc v podobe rôznych formulárov, tematických plánov a návodov na používanie eUčebníc v podobe videa či textu s obrázkami. Ďalšie podrobné návody a prípravy na každú hodinu nájdete v Kabinete AA školy alebo metodických príručkách k učebniciam 2. stupňa a SŠ.
Webináre Pre učiteľov využívajúcich naše eUčebnice realizujeme bezplatné webináre, na ktorých sa bližšie zoznámia s učebnicami. Na tieto webináre môžete „priniesť“ vlastné otázky k ich využívaniu.
Vyskúšajte si AA školu
Prvé štyri hodiny v každom ročníku AA školy (učebnice pre 1. stupeň ZŠ) si môžete vyskúšať bez potreby registrácie. Môžete s nimi pracovať hneď od začiatku školského roku, kým nedostanete prihlasovacie údaje žiakov.

Možno by sa Vám páčilo…