eUčebnica informatiky pre 6. ročník ZŠ – ročná licencia pre školy

4,00  s DPH (3,33  bez DPH)

Učebnica je vytvorená v prostredí Moodle na báze eLearningu, s upraveným grafickým prostredím. Obsah zodpovedá iŠVP. Je prístupná pomocou webových prehliadačov. Každý žiak/učiteľ dostáva svoj vlastný prístup.

Poznámka: Učebnice 5.-.6. ročníka sú spojené do jedného celku, čo umožňuje učiteľovi prispôsobiť si poradie tém a tempo práce. 

Autorky: Mgr. Eva Uličná, PaedDr. Martina Chalachánová 

Popis

Na žiakov čaká:

sprievodca Alex a agent Šifra, motivujúce príbehy a situácie, zaujímavosti zo sveta najnovších IT technológií a prírodných vied, tajné špiónske misie i hra na učiteľov, analýza volieb, programovanie apod.

V 6. ročníku sa oboznámia s nasledujúcimi témami:

 1. Internet a práca s informáciami – čo sú to autonómne autá, aká tajná správa sa skrýva v Slovenskej národnej knižnici a kde prebehne tajná misia
 2. Grafika – čo všetko sa dá vytvoriť v pokročilejšom nástroji a ako si vytvoriť vlastnú animáciu
 3. Práca s textom – ako pomôcť učiteľovi napísať čo najrýchlejšie sťažnosti na žiakov, ako mu vyrobiť testy a tí šikovnejší aj vysvedčenie
 4. Tabuľky – ako pomocou Excelu zistiť, prečo sneh vŕzga alebo ako si vytvoriť vlastnú hru Ponorky alebo Bingo
 5. Štruktúry – ako sa nedať zaskočiť pri sledovaní volieb zlou dopravnou situáciou alebo počasím, ako z množstva grafov, máp a tabuliek zistiť, ako voľby vlastne dopadli
 6. Programovanie – prvé programy, tvorba príbehov, hľadanie efektívnych riešení

Učitelia s učebnicou získajú:

 • množstvo zaujímavých informácií, zábavných úloh na rôznej úrovni náročnosti a pre rôzne typy žiakov, ich počet dáva možnosť výberu deťom aj učiteľom;
 • výklad nového učiva, ktorý umožňuje individuálnu prácu žiakov na hodine;
 • motivácia žiakov v podobe získavania bodov – sašuliakov;
 • obsah budujúci zdravý postoj žiakov k IT technológiám a duševnému vlastníctvu; úlohy zamerané na rozvoj logického myslenia, tvorivosti, čitateľskej gramotnosti, schopnosti komunikovať, zaujať vlastný postoj a na budovanie hodnotového systému žiakov.

Učitelia navyše získajú:

 • kompletne pripravené a rozpracované vyučovacie hodiny na celý školský rok, pomocné materiály, pracovné listy, obrázky apod.,
 • metodické návody na vedenie každej hodiny, správne riešenia úloh prístupné iba učiteľovi, vypracované tematické plány,
 • možnosť hodnotiť bodmi i slovne žiacke práce priamo v učebnici,
 • úložisko žiackych prác.

Ďalšie plusy pre rodičov:

prístup do eUčebníc aj z domu, prehľad o tom, čo sa deti učia, príležitosť venovať sa  zmysluplným aktivitám na počítači aj v domácom prostredí, možnosť podľa podrobných návodov nainštalovať deťom do počítača  overené voľne dostupné programy. 

Prístup pre učiteľa S hromadnou objednávkou eUčebníc majú učitelia prístup zdarma.
Podpora Na stránke Akadémie Alexandra nájdete na karte Podpora pomoc v podobe rôznych formulárov, tematických plánov a návodov na používanie eUčebníc v podobe videa či textu s obrázkami. Ďalšie podrobné návody a prípravy na každú hodinu nájdete v Kabinete AA školy alebo metodických príručkách k učebniciam 2. stupňa a SŠ.
Webináre Pre učiteľov využívajúcich naše eUčebnice realizujeme bezplatné webináre, na ktorých sa bližšie zoznámia s učebnicami. Na tieto webináre môžete „priniesť“ vlastné otázky k ich využívaniu.
Vyskúšajte si AA školu
Prvé štyri hodiny v každom ročníku AA školy (učebnice pre 1. stupeň ZŠ) si môžete vyskúšať bez potreby registrácie. Môžete s nimi pracovať hneď od začiatku školského roku, kým nedostanete prihlasovacie údaje žiakov.

Možno by sa Vám páčilo…