eUčebnica informatiky pre 5. ročník ZŠ – ročná licencia na súkromné účely

12,00  s DPH (10,00  bez DPH)

Učebnica je vytvorená v prostredí Moodle na báze eLearningu, s upraveným grafickým prostredím. Obsah zodpovedá iŠVP. Je prístupná pomocou webových prehliadačov. Každé dieťa dostáva svoj vlastný prístup. Pri súkromnej objednávke rodič zároveň dostáva prístup do metodickej príručky k eUčebnici.

Poznámka: Učebnice 5.-.6. ročníka sú spojené do jedného celku, čo umožňuje prispôsobiť si poradie tém a tempo práce. 

Autorky: Mgr. Eva Uličná, PaedDr. Martina Chalachánová 

Dĺžka trvania licencie: vždy do 31.7. príslušného školského roka

Katalógové číslo: 18eu16 Kategórie:

Popis

Na deti čaká:

sprievodca Alex a agent Šifra, motivujúce príbehy a situácie, zaujímavosti zo sveta najnovších IT technológií a prírodných vied, hry na tajných agentov, šifry, hlavolamy a pod.

V 5. ročníku sa oboznámia s nasledujúcimi témami:

 1. Čo je počítač, čo je a čo nie je operačný systém, ako sa v počítači pohybovať a nezablúdiť
 2. Internet – ako vyhľadať správne informácie, obrázky, videa a ako s nimi ďalej pracovať
 3. Práca s textom – základy formátovania, ale aj odhaľovanie tajných šifier, či výroba pomôcky pre očiara
 4. Prezentácie – ako ich správne tvoriť, ale aj ako správne prezentovať
 5. Grafika – bitmapová grafika, jej nástroje a na záver čo tak Ubongo?
 6. Štruktúry – hry na tajných agentov, hľadanie bezpečných trás či naháňačka okolo hladného leva
 7. Algoritmizácia – urobte si z učiteľa robota, príprava na programovanie
 8. Komunikácia – e-maily medzi tajnými agentmi, hľadanie špióna, uchádzanie sa o miesto tajného agenta apod.

S učebnicou získajú:

 • množstvo zaujímavých informácií, zábavných úloh na rôznej úrovni náročnosti a pre rôzne typy detí, ich počet dáva možnosť výberu;
 • výklad nového učiva, ktorý umožňuje individuálnu prácu dieťaťa na hodine;
 • motiváciu detí v podobe získavania bodov – sašuliakov;
 • obsah budujúci zdravý postoj detí k IT technológiám a duševnému vlastníctvu; úlohy zamerané na rozvoj logického myslenia, tvorivosti, čitateľskej gramotnosti, schopnosti komunikovať, zaujať vlastný postoj a na budovanie hodnotového systému detí.

Rodičia (z pohľadu učiteľa) navyše získajú:

 • kompletne pripravené a rozpracované vyučovacie hodiny na celý školský rok, pomocné materiály,
 • pracovné listy, obrázky apod.,
 • metodické návody na vedenie každej hodiny, správne riešenia úloh prístupné iba učiteľovi/rodičovi, vypracované tematické plány,
 • úložisko detských prác.

Ďalšie plusy pre rodičov:

prístup do eUčebníc aj z domu, prehľad o tom, čo sa deti učia, príležitosť venovať sa zmysluplným aktivitám na počítači aj v domácom prostredí, možnosť podľa podrobných návodov nainštalovať deťom do počítača overené voľne dostupné programy.

Toto je info pre evku

Možno by sa Vám páčilo…