eUčebnica Programujeme v Pythone – licencia pre školy

3,00  s DPH (2,50  bez DPH)

Učebnica je vytvorená v prostredí Moodle na báze eLearningu, s upraveným grafickým prostredím. Svojím rozsahom pokrýva základný kurz programovania podľa iŠVP pre všeobecno-vzdelávací predmet informatika (ISCED3). Môžete ju využiť pre vyučovanie informatiky v 1. a 2. ročníku SŠ (prislúchajúcich ročníkov 8-ročných gymnázií). Je prístupná pomocou webových prehliadačov. Každý žiak/učiteľ dostáva svoj vlastný prístup. Nákupom licencie na túto eUčebnicu dostávate prístup do prostredia na dva po sebe nasledujúce školské roky. Minimálna objednávka pre školy je 10 ks učebnice!

Autor: Mgr. Peter Kučera

Katalógové číslo: 18eu20 Kategórie:

Popis

Obsahom, pri jednohodinovej týždennej dotácii, pokrýva eUčebnica dva polroky školského roku. Takto je eUčebnica aj členená, pričom každá z jej častí obsahuje sadu úloh na záverečné opakovanie. Je názorná, obsahuje množstvo praktických úloh, využíva grafické prostredie knižnice tkinter.

Žiaci sa na začiatku naučia kresliť grafické útvary, používať cyklus a vetvenie, ovládať program klávesnicou a myšou. V závere tvoria animácie a jednoduché hry. K učebnici majú cez vlastné kontá prístup aj z domáceho prostredia.

Učiteľom poskytuje učebnica:

  • servis v podobe pripravených hotových materiálov, návodov, metodických poznámok
    a vypracovaných TP exportovateľných do ETK;
  • zadania pre žiakov na rôznej kognitívnej úrovni;
  • možnosť pridávať vlastné úlohy hodnotiť žiakov priamo v prostredí eUčebnice;
  • možnosť využívať prostredie ako úložisko žiackych prác, stiahnuť si naraz odovzdané úlohy a hodnotiť ich aj bez prístupu na internet;
  • priestor na vzájomnú komunikáciu.

 

Prístup pre učiteľa S hromadnou objednávkou eUčebníc majú učitelia prístup zdarma.
Podpora Na stránke Akadémie Alexandra nájdete na karte Podpora pomoc v podobe rôznych formulárov, tematických plánov a návodov na používanie eUčebníc v podobe videa či textu s obrázkami. Ďalšie podrobné návody a prípravy na každú hodinu nájdete v Kabinete AA školy alebo metodických príručkách k učebniciam 2. stupňa a SŠ.
Webináre Pre učiteľov využívajúcich naše eUčebnice realizujeme bezplatné webináre, na ktorých sa bližšie zoznámia s učebnicami. Na tieto webináre môžete „priniesť“ vlastné otázky k ich využívaniu.
Vyskúšajte si AA školu
Prvé štyri hodiny v každom ročníku AA školy (učebnice pre 1. stupeň ZŠ) si môžete vyskúšať bez potreby registrácie. Môžete s nimi pracovať hneď od začiatku školského roku, kým nedostanete prihlasovacie údaje žiakov.

Možno by sa Vám páčilo…