Programovanie BBC micro:bit v blokovom jazyku a jeho aplikácia vo vzdelávacom procese

96,00  s DPH (80,00  bez DPH)

Online inovačné vzdelávanie na základe oprávnenia 25/2021 – IV.

Cieľové skupiny: učiteľ 1. stupňa ZŠ, učiteľ 2. stupňa ZŠ, učiteľ strednej školy

Rozsah vzdelávania: 30 vyučovacích hodín prezenčne (online), 20 dištančne (samostatná práca na dištančných úlohách a záverečnom zadaní)

Začiatok vzdelávania: 27.4. alebo po naplnení min. kapacity, vzdelávanie bude predbežne prebiehať každý štvrtok od 15:30 do 18:45

Maximálny počet účastníkov: 25

Lektor: Mgr. Martin Cápay, Phd.

25 na sklade

Katalógové číslo: 23vz1 Kategórie:

Popis

Spôsob konania: online

Použitá platforma: Microsoft Teams

Podmienky pre získanie osvedčenia:

 • Najmenej 80 % osobná účasť na prezenčnej (online) forme vzdelávania, t.j. 24 hodín.
 • Vypracovanie a odovzdanie všetkých výstupov dištančnej formy vzdelávania.
 • Vypracovanie a predstavenie záverečnej prezentácie pred trojčlennou komisiou v súlade s § 56 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z.

Čo v prípade, že sa niektorý týždeň stretnutia nemôžete zúčastniť alebo zlyhá vaša technika?
Z každého webinára sa zhotovuje videozáznam, ktorý budete mať k dispozícii a môžete si podľa neho látku dobrať.

Obsah vzdelávania:

 • 1. Zoznámte sa s micro:bitom
  1.1 Vymedzenie pojmu programovanie hardvéru. Prostredie makecode.  Ako pracovať s micro:bit classroom.
  1.2 Práca s displejom. Tvorba vlastného obrázka. Kódovanie. Animácia. Nekonečná slučka. Výpis textu.
  1.3 Programovanie tlačidiel. Pojem premenná. Inicializovanie premennej, zmena hodnoty premennej, výpis obsahu premennej.
 • 2. Reagujeme na senzory
  2.1  Vymedzenie pojmu zabudovaný senzor. Gestá zaznamenané senzorom zrýchlenia.  Vymedzenie pojmu náhodná premenná.
  2.2 Koncept vetvenia. Reakcie na hodnoty senzorov v nekonečnej slučke.  Magnetometer. Intenzita osvetlenia a hluku. Zobrazenie hodnôt na grafe. Vodováha.
 • 3. Obvody
  3.1 Vymedzenie pojmu zabudovaný obvod, uzatvorený obvod. Programovanie obvodov cez udalosti a nekonečnú slučku.
  3.2 Vymedzenie pojmu časovej pečiatky. Využitie časovej pečiatky na meranie dĺžky reakčného času.
  3.3 Využitie obvodov na meranie vodivosti. Analógové čítanie hodnôt na kolíkoch.
 • 4. Rádiokomunikácia
  4.1 Vymedzenie pojmu broadcasting,  rádiokomunikácia, prijímač a vysielač.
  4.2 Vysielanie a prijímanie reťazcov a čísel. Ovládanie jedného micro:bita cez druhého micro:bita; diaľkový ovládač. Programovanie jednoduchej meteostanice.
  4.3. Vlastnosti vysielaných paketov. Meranie intenzity signálu prijatého signálu a jeho využitie pri tvorbe programov.
 • 5. Programujeme hudbu
  5.1 Vymedzenie pojmu tón, frekvencia, doba, melódia. Kódovanie hudby z notového zápisu do kódu pre micro:bit.
  5.2 Využitie cyklov pri generovaní zvukov s rôznymi frekvenciami.
  5.3. Tvorba projektov s hudbou,  obvodmi a rádiokomunikáciou. Pripojenie externých reproduktorov.
 • 6. Programujeme kolíky (PIN)
  6.1 Vymedzenie pojmu pin, digitálny a analógový zápis, digitálne a analógové čítanie. Vymedzenie pojmu LED.
  6.2 Programovanie projektov s jednofarebnou diódov. Programovanie projektov  s viacerými jednorarebnými diódami.
  6.3. Vymedzenie pojmu servo motor. Programovanie úloh so servomotorom.
 • 7. Hry na displeji a sériové rozhranie
  7.1 Vymezenie pojmu stĺpcový a riadkový index. Adresovanie LED na integrovanom displeji.
  7.2 Programovanie projektov s rozsvecovaním a zhasínaním LED na displeji s využitím vlastných príkazov, funkcií.
  7.3. Vymedzenie pojmu sériové rozhranie a vizualizácia dát vo forme čiarového grafu.
 • 8. Konzultácia a príprava komplexného projektu
  8.1 Vymedzenie pojmu komplexný projekt. Predstavenie programu Tinkercad vhodného na popis zapojenia.

Možno by sa Vám páčilo…