Objednávka eUčebníc informatiky v 3 krokoch

Je tu čas objednávok eUčebníc informatiky pre nový školský rok. Často nám voláte a pýtate sa na správny postup. Preto sme sa rozhodli pripraviť pre vás tento stručný návod. Obsahuje aj odkazy na stránky, ktoré sa vám pri rozhodovaní o kúpe, či samotnej kúpe zídu.

Ak ešte stále váhate…

či si objednať naše učebnice, pri rozhodovaní vám môže pomôcť:

 • Vyskúšať si prvé 4 hodiny v každej učebnici informatiky pre 1. stupeň ZŠ. Môžete tak urobiť aj priamo so žiakmi. Do učebnice sa zatiaľ nebudú prihlasovať. Všetky interaktívne cvičenia sú plne funkčné. Jediné, čo nebudú vidieť, je hodnotenie ich práce po skončení každého cvičenia.
 • Prečítajte si referencie na naše učebnice.

Ak už ste rozhodnutí…

že si chcete učebnice objednať a viete aj potrebné počty:

 • Zájdite do nášho eObchodu a do košíka postupne pridajte potrebný počet licencií učebníc pre žiakov. Ideálne je, ak tak urobíte za celú školu alebo celý stupeň školy. Učitelia majú učebnice zdarma.
 • Pri objednávke sa nemusíte registrovať, ak to však urobíte, v budúcnosti sa vám bude ľahšie objednávať.
 • Ak je zriaďovateľom školy obec, do objednávky zadávate jej fakturačné údaje.
 • Pred odoslaním do poznámky doplňte prípadné ďalšie požiadavky. Napríklad potrebu zmeny počtu detí v prípade, že v ročníku máte menej ako 4 deti,  prosbu o bezplatné licencie pre žiakov v hmotnej núdzi – tie do počtu licencií nerátate, či potrebu vystaviť priamo originál faktúry (nie predfaktúru).
 • Objednávku odošlete.
 • Obratom Vám príde predfaktúra. V prípade, že ste v poznámkach požadovali zmeny, neplatíte ju zatiaľ a čakáte na upravenú faktúru.

Čo sa deje potom?

 • Mailom dostanete kód školy a odkaz na formulár k zriadeniu prístupov do online učebníc.
 • Formulár vyplňte, aj keď ste zatiaľ faktúru neplatili! Až po jeho vyplnení vieme škole vytvoriť kontá pre žiakov aj učiteľov.
 • Názvy tried/skupín sa generujú automaticky, preto sa vám do tohto okienka nedá vpisovať.
 • Na 1. stupni zatiaľ pracujete s učebnicami bez prihlasovania žiakov a pripravíte si počítače podľa tohto návodu.
 • Na 2. stupni  a OG čakáte na prihlasovacie údaje.
 • S prihlasovacími údajmi pre žiakov 1. stupňa dostanete aj odkaz na Balíček podporných materiálov k AA škole.

Veríme, že vám tento krátky návod pomôže pri objednávaní našich online učebníc.