Inovačné vzdelávania pre učiteľov informatiky

Akadémia Alexandra prichádza z ponukou inovačných vzdelávaní pre učiteľov informatiky základných i stredných škôl:

Programovanie mikropočítača Arduino a metodika výučby (lektor: Martin Uhrin, učiteľ na EG v Martine)

Programovanie BBC micro:bit v blokovom jazyku a jeho aplikácia vo vzdelávacom procese (lektor: Martin Capay, KI FPV UKF Nitra)

Témy oboch vzdelávaní považujeme za veľmi aktuálne, keďže oba nástroje dávajú možnosť priniesť na hodiny informatiky krásne prepojenie programovania a práce s hardvérom v cenovo dostupných riešeniach. Programovanie hardvéru umožňuje žiakom poznať praktické využitie programovania. Na jednoduchých projektoch žiaci spoznávajú, ako fungujú veci okolo nás – digitálny displej, časomiera,  rádiokomunikácia, rôzne meracie prístroje a pod. Týmto spôsobom prirodzene prepájajú svoje vedomosti z matematiky, fyziky a informatiky (STEM).

Na obe vzdelávania budú nadväzovať aj naše nové učebnice Arduino a Micro:bit, na ktorých intenzívne pracujeme a lektori vzdelávaní sú zároveň ich autormi.

Vzdelávania môžete absolvovať v rámci svojho profesijného rozvoja. Prebiehať budú online v pravidelných časoch v poobedňajších resp. skorých večerných hodinách, obvykle raz týždenne. Každý z programov inovačného vzdelávania má rozsah 50 hodín, ktorý sa skladá z prezenčnej (online) a dištančnej časti (vašej samostatnej práce). Absolvovaním ktoréhokoľvek z týchto vzdelávaní môžete získať  3% príplatok za profesijný rozvoj, za absolvovanie oboch 6% príplatok.

Podrobný obsah vzdelávaní s možnosťou prihlásenia sa nájdete v našom eObchode. Cena oboch vzdelávaní je 96€.

Pozor! Predpokladaný termín začiatku oboch vzdelávaní je 24.4. Arduino a 27.4. Micro:bit , v prípade, že nebude do toho času naplnená min. kapacita 15 účastníkov, bude sa termín ešte posúvať.